Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Concordance -- list of all words (Tiếng Việt) - letters K-M

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters K-M

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
466 / 245 K   2 / 2 Ke   1 / 1 Kéo
4 / 4 Keo   1 / 1 Ket   35 / 20 Keu
91 / 48 Kêu   688 / 244 Kh   8 / 7 Khác
1 / 1 Khac   2 / 2 Khach   3 / 3 Khám
1 / 1 Kham   23 / 21 Khao   1 / 1 Khat
7 / 7 Khát   210 / 148 Khi   7 / 5 Khí
3 / 3 Khich   10 / 8 Khích   4 / 3 Khiêm
1 / 1 Khiem   9 / 6 Khiết   3 / 3 Kho
2 / 2 Khóc   1 / 1 Khoi   1 / 1 Khôn
71 / 34 Không   11 / 7 Khong   1 / 1 Khoảng
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 2 Khu   1 / 1 Khuôn   1 / 1 Khuon
9 / 8 Khuy   2 / 2 Khuyen   1 / 1 Khuyến
1 / 1 Khải   3 / 3 Khẩn   1 / 1 Khắc
3 / 3 Khỏi   5 / 5 Khổ   3 / 3 Khởi
1 / 1 Khứ   89 / 73 Ki   1 / 1 Ki-T
1 / 1 Kia   1 / 1 Kiem   1 / 1 Kien
2 / 2 Kiên   4 / 3 Kín   18 / 18 Kinh
2 / 2 Kính   5 / 5 Kit   1 / 1 Kito
1 / 1 Kitô   7 / 7 Kiếm   1 / 1 Kiến
2 / 2 Kỳ   4 / 4 Ky   1 / 1 Kẻ
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Kế   2 / 1 Kết   2 / 2 Kết
2 / 2 Kể   2 / 1 Kỷ   2488 / 356 L
24 / 16 La   218 / 55   24 / 21 Lai
44 / 24 Làm   4 / 3 Lam   13 / 7 Lan
4 / 4 Lang   42 / 26 Lành   7 / 5 Lanh
1 / 1 Lãnh   18 / 15 Lao   3 / 3 Lau
3 / 3 Lâu   1 / 1 Lay   1 / 1 Là
2 / 2 Le   11 / 10 Lên   1 / 1 Len
1 / 1 Lên   18 / 15 Li   1 / 1 Lìa
1 / 1 Lich   1 / 1 Liên   133 / 92 Linh
 
Count Word   Count Word   Count Word
34 / 33 Lo   1 / 1 Loai   27 / 22 Loi
2 / 2 Lôi   2 / 1 Lon   43 / 29 Lòng
1 / 1 Lòng   2 / 2 Loại   1 / 1 Loạn
130 / 62 Lu   1 / 1 Lúc   6 / 6 Luc
1 / 1 Lung   48 / 15 Luôn   2 / 2 Luy
40 / 24   1 / 1 Lường   3 / 3 Lượng
2 / 2 Lạ   1 / 1 Lạc   50 / 41 Lại
1 / 1 Lại   3 / 2 Lạy   6 / 4 Lấy
11 / 10 Lần   1 / 1 Lẫn   2 / 2 Lậy
11 / 9 Lắng   1 / 1 Lằng   5 / 5 Lặng
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Lặp   1 / 1 Lẻ   2 / 2 Lẽ
1 / 1 Lễ   9 / 7 Lệ   1 / 1 Lịch
5 / 5 Lối   2 / 2 Lỗi   5 / 5 Lộ
1 / 1 Lộc   7 / 6 Lớn   85 / 54 Lời
1 / 1 Lợi   1 / 1 Lụt   2 / 2 Lừa
2 / 1 Lựa   6791 / 362 M   1 / 1 M-
66 / 37   16 / 15 Ma   2 / 2 Mai
2 / 1 Mãi   1 / 1 Man   2 / 2 Mân
124 / 96 Mang   5 / 4 Manh   49 / 21 Maria
2 / 2 Marija   5 / 3 Mat   3 / 2 Máu
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 6 Mau   2 / 2 May   161 / 43 Me
18 / 17 Medjugorje   4 / 4 Medjugorne   25 / 21 Men
9 / 9 Mensagem   7 / 7 Mi   1 / 1 Mijana
58 / 31 Mình   2 / 2 Minh   1 / 1 Mình
193 / 167 Mirjana   1 / 1 Miệng   10 / 8 Mo
1 / 1 Môi   18 / 11 Moi   6 / 6 Món
234 / 158 Mong   24 / 12 Mot   179 / 116 Mu
3 / 2 Mùa   1 / 1 Muc   5 / 4 Mung
3 / 3 Muon   2 / 2 Muôn   32 / 22 Muốn
1 / 1 Mạc   21 / 15 Mạnh   3 / 3 Mất
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Mầu   46 / 31 Mẫu   2 / 2 Mắt
2 / 2 Mặc   4 / 4 Mặt   527 / 59 Mẹ
4 / 4 Mẹ   2 / 2 Mẻ   10 / 7 Mẽ
7 / 7 Mến   1 / 1 Mễ   2 / 1 Mệt
43 / 24 Mọi   5 / 2 Mỏi   1 / 1 Mối
8 / 7 Mỗi   118 / 41 Một   21 / 17 Mới
5 / 5 Mời   23 / 18 Mở   12 / 10 Mục
7 / 7 Mừng   1 / 1 Mừng      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Một/2021

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]