Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]  | Guestbook

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Concordance -- list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
160 / 28 A   6 / 5 Ác   1 / 1 Ách
1 / 1 Ái   82 / 62 Ai   7 / 6 Âm
4 / 4 Am   193 / 127 An   115 / 83 Ân
1 / 1 Án   1 / 1 Ana   1 / 1 And
19 / 10 Ang   26 / 21 Anh   57 / 42 Ánh
3 / 3 Áo   16 / 15 Ao   5 / 4 Áp
4 / 4 Apparitions   3 / 2 Au   8 / 7 Ay
1 / 1 Аз   48 / 18 B   4 / 4 Ba
2 / 2   2 / 2 Bách   1 / 1 Bai
2 / 2 Bài   1 / 1 Bám   195 / 142 Ban
 
Count Word   Count Word   Count Word
15 / 11 Bàn   10 / 8 Bang   1 / 1 Báng
3 / 3 Bánh   4 / 4 Báo   40 / 36 Bao
1 / 1 Bão   3 / 3 Bat   1 / 1 Báu
4 / 4 Bau   7 / 7 Bây   1 / 1 Bay
2 / 2 Bày   2 / 2   19 / 15 Be
68 / 49   20 / 18 Bên   1 / 1 Ben
1 / 1 Bênh   23 / 11 Bi   17 / 16
5 / 5 Biên   2 / 2 Bien   14 / 9 Biet
1 / 1 Bijakovici   20 / 16 Binh   182 / 99 Bình
1 / 1 Bíu   20 / 19 Biến   195 / 97 Biết
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Biển   2 / 2 Biểu   1 / 1 Biện
63 / 55 Biệt   3 / 3 Boi   2 / 2 Bong
12 / 7 Bông   15 / 14 Bóng   1 / 1 Bóp
1 / 1 Bu   1 / 1 Buoi   9 / 9 Buồn
4 / 4 Buổi   1 / 1 Buộc   16 / 14 Bước
1 / 1 Bại   4 / 4 Bạn   7 / 6 Bản
12 / 12 Bảo   1 / 1 Bấp   32 / 29 Bất
1 / 1 Bần   56 / 54 Bầu   2 / 1 Bẩn
1 / 1 Bậc   1 / 1 Bắng   37 / 33 Bắt
76 / 64 Bằng   2 / 2 Bẻ   4 / 4 Bến
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 7 Bền   1 / 1 Bệnh   2 / 2 Bỉ
31 / 26 Bị   3 / 3 Bọc   39 / 35 Bỏ
2 / 2 Bỏ   1 / 1 Bố   1 / 1 Bồn
1 / 1 Bồng   1 / 1 Bổn   3 / 3 Bộ
5 / 5 Bội   4 / 4 Bờ   179 / 113 Bởi
2 / 2 Bụi   945 / 19 C   2 / 2
11 / 10 Ca   1 / 1 Cáac   183 / 22 Cac
4177 / 335 Các   114 / 95 Cách   14 / 11 Cach
1 / 1 Các   9 / 9 Cai   20 / 19 Cái
1 / 1 Câm   345 / 320 Cám   21 / 18 Cam
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cân   6 / 5 Can   6 / 4 Càng
10 / 9 Cánh   24 / 21 Canh   1 / 1 Cành
43 / 41 Cao   2 / 2 Cáo   39 / 17 Cau
3 / 2 Câu   5 / 5 Cây   6 / 6 Cenacolo
495 / 209   22 / 10   30 / 14 Co
1 / 1 Coi   8 / 7 Côi   4 / 2 Colo
4700 / 376 Con   38 / 35 Còn   23 / 21 Công
2 / 2 Cong   6 / 6 Con   10 / 6 Cu
72 / 23 Cua   1 / 1 Cui   9 / 9 Cung
61 / 54 Cùng   6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cuu   9 / 9 Cuối   3 / 3 Cuốn
1 / 1 Cuốn   1 / 1 Cuồng   109 / 81 Cuộc
1 / 1 Cuộc   2 / 1 Cuộn   5 / 4 Cõi
2 / 1 Căm   6 / 3 Căn   1 / 1 Căng
2 / 2   93 / 76 Cũng   2 / 2
6 / 6 Cơn   1 / 1   1 / 1 Cưng
1 / 1 Cưu   1 / 1 Cương   4 / 4 Cười
1 / 1 Cường   13 / 11 Cạnh   236 / 161 Cả
1 / 1 Cảc   81 / 67 Cải   58 / 47 Cảm
4 / 4 Cản   10 / 10 Cảnh   1 / 1 Cả
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Cấp   1 / 1 Cầm   46 / 32 Cần
1 / 1 Cần   771 / 280 Cầu   1 / 1 Cầy
43 / 31 Cậy   1 / 1 Cằn   2 / 2 Cỏ
2 / 2 Cỏi   17 / 14 Cố   1 / 1 Cổng
2 / 2 Cộng   1 / 1 Cởi   2 / 1 Cụ
1497 / 325 Của   1 / 1 Của   2 / 2 Củng
8 / 7 Cứ   4 / 4 Cứng   79 / 66 Cứu
2 / 2 Cử   14 / 12 Cửa   23 / 21 Cửu
2 / 2 Cự            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Năm/2018 [O]

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]