Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]  | Guestbook

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Concordance -- list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
135 / 25 A   6 / 5 Ác   1 / 1 Ách
81 / 61 Ai   1 / 1 Ái   4 / 4 Am
7 / 6 Âm   192 / 126 An   1 / 1 Án
114 / 83 Ân   1 / 1 Ana   1 / 1 And
14 / 8 Ang   25 / 20 Anh   57 / 42 Ánh
16 / 15 Ao   3 / 3 Áo   5 / 4 Áp
4 / 4 Apparitions   3 / 2 Au   8 / 7 Ay
1 / 1 Аз   35 / 15 B   4 / 4 Ba
2 / 2   2 / 2 Bách   2 / 2 Bài
1 / 1 Bai   1 / 1 Bám   190 / 139 Ban
 
Count Word   Count Word   Count Word
15 / 11 Bàn   10 / 8 Bang   1 / 1 Báng
3 / 3 Bánh   4 / 4 Báo   1 / 1 Bão
39 / 35 Bao   3 / 3 Bat   1 / 1 Báu
4 / 4 Bau   1 / 1 Bay   7 / 7 Bây
2 / 2 Bày   2 / 2   19 / 15 Be
67 / 48   17 / 16 Bên   1 / 1 Ben
1 / 1 Bênh   17 / 16   21 / 10 Bi
2 / 2 Bien   6 / 6 Biên   14 / 9 Biet
1 / 1 Bijakovici   184 / 100 Bình   20 / 16 Binh
1 / 1 Bíu   20 / 19 Biến   193 / 97 Biết
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Biển   2 / 2 Biểu   1 / 1 Biện
63 / 55 Biệt   3 / 3 Boi   15 / 14 Bóng
12 / 7 Bông   2 / 2 Bong   1 / 1 Bóp
1 / 1 Bu   1 / 1 Buoi   9 / 9 Buồn
4 / 4 Buổi   1 / 1 Buộc   15 / 13 Bước
1 / 1 Bại   4 / 4 Bạn   8 / 7 Bản
12 / 12 Bảo   1 / 1 Bấp   32 / 29 Bất
1 / 1 Bần   56 / 54 Bầu   2 / 1 Bẩn
1 / 1 Bậc   1 / 1 Bắng   37 / 33 Bắt
75 / 63 Bằng   2 / 2 Bẻ   4 / 4 Bến
 
Count Word   Count Word   Count Word
7 / 7 Bền   1 / 1 Bệnh   2 / 2 Bỉ
32 / 27 Bị   3 / 3 Bọc   40 / 36 Bỏ
1 / 1 Bỏ   1 / 1 Bố   1 / 1 Bồn
1 / 1 Bồng   1 / 1 Bổn   3 / 3 Bộ
5 / 5 Bội   4 / 4 Bờ   179 / 112 Bởi
2 / 2 Bụi   785 / 16 C   11 / 10 Ca
2 / 2   1 / 1 Cáac   4123 / 332 Các
183 / 22 Cac   113 / 94 Cách   14 / 11 Cach
1 / 1 Các   19 / 18 Cái   9 / 9 Cai
21 / 18 Cam   1 / 1 Câm   342 / 317 Cám
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 5 Can   1 / 1 Cân   6 / 4 Càng
10 / 9 Cánh   1 / 1 Cành   24 / 21 Canh
42 / 40 Cao   2 / 2 Cáo   3 / 2 Câu
39 / 17 Cau   5 / 5 Cây   6 / 6 Cenacolo
483 / 207   22 / 10   30 / 14 Co
1 / 1 Coi   8 / 7 Côi   4 / 2 Colo
4593 / 370 Con   36 / 33 Còn   2 / 2 Cong
21 / 20 Công   6 / 6 Con   7 / 5 Cu
72 / 23 Cua   1 / 1 Cui   59 / 52 Cùng
9 / 9 Cung   6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cuu   9 / 9 Cuối   3 / 3 Cuốn
1 / 1 Cuốn   1 / 1 Cuồng   106 / 79 Cuộc
1 / 1 Cuộc   2 / 1 Cuộn   5 / 4 Cõi
2 / 1 Căm   6 / 3 Căn   1 / 1 Căng
2 / 2   90 / 73 Cũng   2 / 2
6 / 6 Cơn   1 / 1   1 / 1 Cưng
1 / 1 Cưu   1 / 1 Cương   5 / 5 Cười
1 / 1 Cường   10 / 9 Cạnh   230 / 158 Cả
1 / 1 Cảc   81 / 67 Cải   57 / 46 Cảm
4 / 4 Cản   10 / 10 Cảnh   1 / 1 Cả
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Cấp   1 / 1 Cầm   45 / 31 Cần
1 / 1 Cần   765 / 277 Cầu   1 / 1 Cầy
41 / 30 Cậy   1 / 1 Cằn   2 / 2 Cỏ
2 / 2 Cỏi   17 / 14 Cố   1 / 1 Cổng
2 / 2 Cộng   1 / 1 Cởi   2 / 1 Cụ
1468 / 322 Của   1 / 1 Của   2 / 2 Củng
8 / 7 Cứ   4 / 4 Cứng   78 / 65 Cứu
2 / 2 Cử   14 / 12 Cửa   23 / 21 Cửu
2 / 2 Cự            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Hai/2018 [O]

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]