Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Concordance -- list of all words (Tiếng Việt) - letters N-Q

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters N-Q

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
6457 / 363 N   15 / 4 Nam   1 / 1 Nan
1 / 1 Nang   1 / 1 Nâng   4 / 2 Nào
1 / 1 Nao   3 / 3 Náu   216 / 189 Nay
33 / 25 Này   1 / 1 Này   12 / 10 Nên
9 / 8 Nen   1 / 1 Nên   3 / 3 Neu
5928 / 362 Ng   143 / 41 Ngài   14 / 11 Ngai
1 / 1 Ngan   1 / 1 Ngàn   1 / 1 Ngát
6 / 6 Ngày   58 / 43 Ngay   67 / 46 Ngh
43 / 36 Nghe   11 / 10 Nghi   2 / 2 Nghiệm
7 / 6 Nghĩ   4 / 4 Nghĩa   1 / 1 Nghỉ
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Ngó   4 / 4 Ngo   1 / 1 Ngoài
8 / 8 Ngoan   16 / 13 Ngu   18 / 12 Nguoi
739 / 285 Nguy   33 / 16 Nguyen   8 / 6 Nguyên
124 / 51 Nguyện   1 / 1 Nguyện   69 / 35 Người
1 / 1 Ngưỡng   1 / 1 Ngẫm   2 / 1 Ngẫu
3 / 3 Ngập   1 / 1 Ngắm   2 / 2 Ngắn
1 / 1 Ngọn   2 / 2 Ngủi   4 / 4 Ngừng
1 / 1 Ngữ   1 / 1 Ngự   4192 / 362 Nh
1 / 1 Nha   1 / 1 Nhà   37 / 26 Nhan
45 / 31 Nhân   4 / 3 Nhat   42 / 32 Nhau
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Nhay   148 / 102 Nhi   6 / 5 Nhiên
2 / 1 Nhiên   3 / 3 Nhiêu   2 / 2 Nhieu
20 / 14 Nhìn   2 / 1 Nhin   14 / 13 Nhiều
2 / 2 Nhiễm   3 / 3 Nhiệm   1 / 1 Nhiệt
1 / 1 Nhi   22 / 17 Nho   1 / 1 Nhom
10 / 10 Nhu   19 / 13 Nhung   1 / 1 Nhuong
35 / 25 Như   21 / 16 Nhưng   1 / 1 Nhấc
23 / 16 Nhất   1 / 1 Nhất   22 / 18 Nhận
2 / 2 Nhắc   67 / 37 Nhỏ   3 / 2 Nhớ
3 / 3 Nhờ   1 / 1 Nhở   102 / 43 Những
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Những   246 / 154 Ni   7 / 7 Niem
57 / 33 Niềm   1 / 1 Niệm   1 / 1 No
56 / 27   16 / 10 Noi   20 / 17 Nói
1 / 1 Non   8 / 7 Nu   1 / 1 Nuoc
3 / 3 Nuôi   2 / 2 Năm   28 / 20 Nơi
1 / 1 Nơi   3 / 3 Nương   11 / 9 Nước
1 / 1 Nảy   1 / 1 Nẩy   1 / 1 Nắng
7 / 7 Nếu   4 / 3 Nối   1 / 1 Nỗi
1 / 1 Nới   1 / 1 Nụ   15 / 13 Nữa
325 / 184 O   1 / 1 Oan   1 / 1 Oi
 
Count Word   Count Word   Count Word
24 / 20 On   1 / 1 Ong   775 / 358 P
309 / 185 Ph   6 / 6 Phá   1 / 1 Pha
1 / 1 Phai   1 / 1 Phán   7 / 4 Phát
2 / 2 Phep   11 / 11 Phép   1 / 1 Phi
1 / 1 Phó   2 / 2 Phong   1 / 1 Phù
10 / 9 Phúc   3 / 3 Phuc   5 / 4 Phut
1 / 1 Phương   3 / 2 Phước   10 / 9 Phải
2 / 2 Phản   3 / 3 Phấn   1 / 1 Phần
6 / 6 Phục   4 / 2 Pm   1 / 1 Q
128 / 100 Qu   5 / 5 Quá   407 / 237 Qua
 
Count Word   Count Word   Count Word
5 / 5 Quà   36 / 31 Quan   11 / 10 Quang
47 / 42 Quanh   12 / 8 Quay   1 / 1 Quà
1 / 1 Quê   5 / 5 Quen   3 / 3 Quên
1 / 1 Qui   6 / 5 Quý   1 / 1 Quỳ
48 / 41 Quy   1 / 1 Quyen   1 / 1 Quyet
7 / 7 Quyết   1 / 1 Quả   8 / 4 Quốc
2 / 2 Quỷ            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Hai/2021

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]