Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Concordance -- list of all words (Tiếng Việt) - letters N-Q

Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters N-Q

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
6457 / 363 N   15 / 4 Nam   1 / 1 Nan
1 / 1 Nang   1 / 1 Nâng   1 / 1 Nao
4 / 2 Nào   3 / 3 Náu   214 / 188 Nay
30 / 24 Này   1 / 1 Này   11 / 9 Nên
9 / 8 Nen   1 / 1 Nên   3 / 3 Neu
5928 / 362 Ng   138 / 38 Ngài   14 / 11 Ngai
1 / 1 Ngan   1 / 1 Ngàn   1 / 1 Ngát
6 / 6 Ngày   58 / 43 Ngay   67 / 46 Ngh
43 / 36 Nghe   11 / 10 Nghi   2 / 2 Nghiệm
7 / 6 Nghĩ   4 / 4 Nghĩa   1 / 1 Nghỉ
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Ngo   1 / 1 Ngó   1 / 1 Ngoài
8 / 8 Ngoan   16 / 13 Ngu   18 / 12 Nguoi
739 / 285 Nguy   33 / 16 Nguyen   8 / 6 Nguyên
117 / 48 Nguyện   1 / 1 Nguyện   62 / 32 Người
1 / 1 Ngưỡng   1 / 1 Ngẫm   2 / 1 Ngẫu
3 / 3 Ngập   1 / 1 Ngắm   2 / 2 Ngắn
1 / 1 Ngọn   2 / 2 Ngủi   4 / 4 Ngừng
1 / 1 Ngữ   1 / 1 Ngự   4192 / 362 Nh
1 / 1 Nhà   1 / 1 Nha   37 / 26 Nhan
45 / 31 Nhân   4 / 3 Nhat   42 / 32 Nhau
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Nhay   148 / 102 Nhi   6 / 5 Nhiên
2 / 1 Nhiên   3 / 3 Nhiêu   2 / 2 Nhieu
2 / 1 Nhin   20 / 14 Nhìn   14 / 13 Nhiều
2 / 2 Nhiễm   3 / 3 Nhiệm   1 / 1 Nhiệt
1 / 1 Nhi   22 / 17 Nho   1 / 1 Nhom
10 / 10 Nhu   19 / 13 Nhung   1 / 1 Nhuong
35 / 25 Như   21 / 16 Nhưng   1 / 1 Nhấc
23 / 16 Nhất   1 / 1 Nhất   20 / 17 Nhận
2 / 2 Nhắc   62 / 34 Nhỏ   3 / 2 Nhớ
3 / 3 Nhờ   1 / 1 Nhở   99 / 40 Những
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Những   246 / 154 Ni   7 / 7 Niem
53 / 31 Niềm   1 / 1 Niệm   55 / 26
1 / 1 No   20 / 17 Nói   16 / 10 Noi
1 / 1 Non   8 / 7 Nu   1 / 1 Nuoc
3 / 3 Nuôi   2 / 2 Năm   28 / 20 Nơi
3 / 3 Nương   11 / 9 Nước   1 / 1 Nảy
1 / 1 Nẩy   1 / 1 Nắng   6 / 6 Nếu
4 / 3 Nối   1 / 1 Nỗi   1 / 1 Nới
1 / 1 Nụ   15 / 13 Nữa   325 / 184 O
1 / 1 Oan   1 / 1 Oi   24 / 20 On
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Ong   775 / 358 P   309 / 185 Ph
6 / 6 Phá   1 / 1 Pha   1 / 1 Phai
1 / 1 Phán   7 / 4 Phát   11 / 11 Phép
2 / 2 Phep   1 / 1 Phi   1 / 1 Phó
2 / 2 Phong   1 / 1 Phù   10 / 9 Phúc
3 / 3 Phuc   5 / 4 Phut   1 / 1 Phương
1 / 1 Phước   9 / 8 Phải   2 / 2 Phản
3 / 3 Phấn   1 / 1 Phần   5 / 5 Phục
4 / 2 Pm   1 / 1 Q   128 / 100 Qu
406 / 236 Qua   5 / 5 Quà   5 / 5 Quá
 
Count Word   Count Word   Count Word
36 / 31 Quan   11 / 10 Quang   47 / 42 Quanh
12 / 8 Quay   1 / 1 Quà   1 / 1 Quê
3 / 3 Quên   5 / 5 Quen   1 / 1 Qui
1 / 1 Quỳ   48 / 41 Quy   6 / 5 Quý
1 / 1 Quyen   1 / 1 Quyet   7 / 7 Quyết
1 / 1 Quả   8 / 4 Quốc   2 / 2 Quỷ

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Chín/2021

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]