Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5562 / 427 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1220 / 402 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   833 / 48 Các
809 / 335 Trong   772 / 356 P   769 / 321 G
736 / 284 Nguy   692 / 305 D   686 / 242 Kh
504 / 238 Gi   496 / 226 R   486 / 48 Mẹ
 
Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   416 / 226 Thi   403 / 234 Qua
348 / 48   328 / 48 Của   324 / 183 O
313 / 165 Bi   308 / 184 Ph   304 / 197 Tim
279 / 149 Hi   269 / 48 Yêu   244 / 152 Ni
242 / 133 Ang   236 / 165 Ban   236 / 157 An
233 / 157 Mong   210 / 148 Khi   209 / 183 Nay
209 / 128 Ra   203 / 145 Vui   199 / 138 Xin
193 / 167 Mirjana   192 / 105 Tin   183 / 22 Cac
182 / 46 Sự   179 / 45   179 / 116 Mu
160 / 42 Me   160 / 121 Gian   159 / 37 Thánh
 
Count Word   Count Word   Count Word
156 / 34 Tình   151 / 45 Với   148 / 114 Sinh
148 / 83 Cha   143 / 99 Nhi   139 / 99 Cu
135 / 93 Linh   135 / 75 -   134 / 107 Ho
132 / 35 Ngài   131 / 30 Tử   130 / 62 Lu
125 / 98 Qu   122 / 41 Tới   121 / 88 X
120 / 92 Mang   117 / 47 Ơi   116 / 90 Vi
115 / 38 Một   113 / 40 Cầu   110 / 52 Au
108 / 31   105 / 39 Nguyện   104 / 81 Chi
101 / 41 Hãy   101 / 81 Do   98 / 76 Theo
97 / 36 Những   97 / 71 Ai   94 / 68 Hy
 
Count Word   Count Word   Count Word
93 / 38 Thương   92 / 71 Su   88 / 72 Ki
85 / 46 Tha   85 / 36 Sống   84 / 35 Để
77 / 29 Sẽ   73 / 43 Lời   72 / 23 Cua
71 / 36 Gọi   69 / 30 Không   69 / 37 Chúa
68 / 36 Kêu   67 / 46 Ngh   65 / 47 Tay
65 / 32 Từ   65 / 23 Va   65 / 36
64 / 34 Hay   60 / 29 Cả   60 / 38 Đã
59 / 30 Người   58 / 35 Thiên   57 / 27 Thể
57 / 31   57 / 48 Dấu   57 / 27 Được
57 / 36   57 / 25   56 / 27 Mình
 
Count Word   Count Word   Count Word
56 / 49 Ti   56 / 41 Ngay   56 / 15 Luôn
54 / 46 Chay   53 / 49 Cao   53 / 25 Đó
53 / 48 To   53 / 48 Ơn   52 / 43 Sao
51 / 22 Biết   51 / 49 Di   50 / 45 Bao
50 / 39 Thanh   50 / 23 Trên   50 / 27 Nhỏ
49 / 21 Maria   49 / 48    49 / 27 Thế
49 / 48 Cám   48 / 41 Tinh   48 / 41 Quy
48 / 43 Xa   47 / 27 Bởi   47 / 25 Tất
46 / 33 Gia   46 / 16 Voi   45 / 30 Ta
45 / 30 Mẫu   45 / 41 Quanh   44 / 25 Cuộc
 
Count Word   Count Word   Count Word
43 / 20 Chua   43 / 26 Nhân   43 / 36 Nghe
43 / 22 Mọi   43 / 41 Chung   42 / 32 Nhau
42 / 21 Đồ   42 / 36 Hoa   42 / 21 Tông
42 / 20 Làm   41 / 33 Trao   40 / 35 
40 / 25 Niềm   40 / 25 Goi   39 / 19 Trời
39 / 17 Cau   39 / 27 Hồn   39 / 24 Lành
39 / 25 Lòng   38 / 31 Lại   38 / 20 Rằng
37 / 23 Tâm   36 / 31 Quan   36 / 25 Nhan
35 / 20 Keu   34 / 19 Sáng   34 / 29 Thay
33 / 28 Thu   33 / 17   33 / 21 Đang
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Chín/2020

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]