Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]  | Guestbook

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
4700 / 376 Con   4177 / 335 Các   2572 / 338 Mẹ
1574 / 330   1497 / 325 Của   1026 / 352 Cho
982 / 284 Yêu   945 / 19 C   771 / 280 Cầu
714 / 279 Với   691 / 294 Trong   680 / 296 Hãy
669 / 265 Nguyện   652 / 239 Sự   610 / 219
588 / 208 Thánh   570 / 232 Những   569 / 250 Chúa
526 / 183 Ngài   499 / 226 Để   495 / 209
489 / 267 Gọi   471 / 19 I   454 / 194 Tình
431 / 20 M   430 / 211 Một   410 / 125 Tử
408 / 326 Ơn   390 / 20 Ng   389 / 254 Lời
 
Count Word   Count Word   Count Word
383 / 19 N   382 / 163 Tới   377 / 192 Người
374 / 19 T   369 / 261 Đã   352 / 157 Sẽ
347 / 157 Không   345 / 320 Cám   345 / 138 Thương
339 / 178 Sống   335 / 203 Qua   327 / 190 Kêu
317 / 19 Nh   317 / 171 Thể   315 / 172
293 / 181 Thiên   290 / 187 Tim   282 / 192
255 / 218 Dấu   252 / 144 Thế   247 / 160
245 / 21 U   240 / 139 Được   236 / 161 Cả
234 / 150 Trái   232 / 138 Từ   230 / 163 Nhỏ
227 / 131 Mình   218 / 121 Đang   216 / 19 V
 
Count Word   Count Word   Count Word
215 / 134 Niềm   213 / 211 Đáp   210 / 156 Nhân
204 / 136 Làm   202 / 176 Nay   200 / 138 Mong
198 / 19 Th   197 / 157 Này   196 / 111 Ơi
195 / 142 Ban   195 / 97 Biết   194 / 144 Tất
193 / 127 An   192 / 115 Ra   185 / 129 Vui
183 / 22 Cac   182 / 99 Bình   181 / 125 Xin
179 / 113 Bởi   177 / 150 Lại   176 / 111 Hồn
175 / 121 Lòng   175 / 105 Như   175 / 111 Trên
171 / 145 Mirjana   167 / 145 Thông   167 / 19 L
164 / 22 Y   161 / 109 Đến   160 / 28 A
 
Count Word   Count Word   Count Word
159 / 146 Hôm   158 / 109 Mọi   157 / 19 S
157 / 39 Me   155 / 144 Điệp   155 / 101 Muốn
155 / 102 Tâm   154 / 99 Lành   150 / 82
149 / 100 Rằng   149 / 104 Hỡi   148 / 110 Đó
146 / 82 Tin   144 / 97 Mẫu   143 / 91 Nhận
142 / 111 Khi   142 / 128 Mến   141 / 93 Về
139 / 122 Thị   139 / 127 Thân   138 / 103 Thời
132 / 106 Mở   130 / 69 Đức   130 / 99 Gian
127 / 105 Nữa   125 / 89    124 / 88 Đường
122 / 99 Chỉ   119 / 84 Thấy   119 / 92 Mời
 
Count Word   Count Word   Count Word
119 / 86 Nơi   119 / 18 Ch   119 / 80 Rồi
118 / 65 Họ   116 / 52 Luôn   115 / 83 Ân
114 / 95 Cách   114 / 90 Sinh   111 / 66 Cha
110 / 76 Đừng   110 / 91 Dẫn   109 / 81 Cuộc
108 / 77 Vào   108 / 70 Đồ   106 / 50 Đau
104 / 73 Linh   103 / 62 Sáng   103 / 65 Tông
102 / 81 Việc   100 / 71 Nhiều   99 / 19 H
97 / 77 Hơn   96 / 75 Mang   95 / 67 Giới
95 / 75 Trở   94 / 76 Nhưng   94 / 73 Đi
94 / 59 Hiện   93 / 61 Ngày   93 / 76 Cũng
 
Count Word   Count Word   Count Word
91 / 90    90 / 65 Đời   89 / 71 Nói
87 / 67 Tìm   85 / 75 Ước   85 / 69 Do
84 / 70 Lần   84 / 70 Chính   83 / 18 Tr
82 / 62 Ai   81 / 62 Theo   81 / 59 Giúp
81 / 67 Cải   80 / 56 Hiểu   79 / 56 Nhìn
79 / 66 Cứu   78 / 62 Hướng   78 / 57 Trời
76 / 64 Bằng   76 / 62 Nên   75 / 61 Rộng
74 / 41 Chúng   74 / 52 Hy   73 / 58 Thành
73 / 61 Điều   73 / 61 Hoán   73 / 55 Nhất
72 / 23 Cua   72 / 56 Mới   70 / 60 Chúc
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Năm/2018 [O]

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]