Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]  | Guestbook

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
4550 / 368 Con   4084 / 330 Các   2515 / 333 Mẹ
1540 / 325   1457 / 320 Của   1001 / 344 Cho
949 / 279 Yêu   785 / 16 C   763 / 276 Cầu
692 / 275 Với   669 / 291 Hãy   663 / 287 Trong
661 / 261 Nguyện   629 / 234 Sự   589 / 215
562 / 203 Thánh   562 / 247 Chúa   552 / 228 Những
505 / 179 Ngài   482 / 263 Gọi   480 / 222 Để
478 / 205   436 / 191 Tình   420 / 206 Một
412 / 16 I   402 / 321 Ơn   391 / 122 Tử
383 / 250 Lời   372 / 158 Tới   367 / 189 Người
 
Count Word   Count Word   Count Word
364 / 257 Đã   358 / 17 M   350 / 156 Sẽ
341 / 155 Không   340 / 315 Cám   336 / 135 Thương
325 / 174 Sống   324 / 17 Ng   323 / 16 N
321 / 187 Kêu   321 / 16 T   320 / 197 Qua
310 / 169   300 / 167 Thể   289 / 178 Thiên
284 / 184 Tim   275 / 189   257 / 16 Nh
249 / 213 Dấu   245 / 140 Thế   240 / 157
230 / 158 Cả   230 / 134 Được   228 / 147 Trái
227 / 160 Nhỏ   224 / 135 Từ   221 / 128 Mình
211 / 209 Đáp   209 / 132 Niềm   206 / 117 Đang
 
Count Word   Count Word   Count Word
205 / 18 U   205 / 153 Nhân   201 / 175 Nay
195 / 155 Này   195 / 134 Làm   192 / 96 Biết
191 / 134 Mong   190 / 141 Tất   190 / 113 Ra
190 / 125 An   186 / 137 Ban   184 / 106 Ơi
183 / 22 Cac   182 / 99 Bình   180 / 126 Vui
179 / 123 Xin   176 / 110 Bởi   173 / 109 Hồn
173 / 16 V   172 / 118 Lòng   172 / 147 Lại
167 / 141 Mirjana   167 / 108 Trên   164 / 16 Th
161 / 142 Thông   161 / 102 Như   159 / 107 Đến
159 / 146 Hôm   156 / 38 Me   155 / 106 Mọi
 
Count Word   Count Word   Count Word
154 / 101 Tâm   152 / 141 Điệp   151 / 97 Lành
150 / 99 Muốn   148 / 103 Hỡi   146 / 108 Đó
145 / 79   145 / 16 L   142 / 96 Rằng
142 / 90 Nhận   141 / 93 Về   141 / 127 Mến
140 / 16 S   138 / 94 Mẫu   138 / 126 Thân
136 / 79 Tin   136 / 119 Thị   135 / 25 A
134 / 106 Khi   134 / 100 Thời   131 / 19 Y
130 / 104 Mở   128 / 67 Đức   125 / 104 Nữa
123 / 87    120 / 87 Đường   120 / 92 Gian
120 / 98 Chỉ   119 / 92 Mời   115 / 64 Họ
 
Count Word   Count Word   Count Word
114 / 84 Nơi   114 / 82 Thấy   113 / 82 Ân
113 / 94 Cách   112 / 51 Luôn   109 / 75 Đừng
109 / 77 Rồi   108 / 64 Cha   108 / 89 Dẫn
108 / 85 Sinh   107 / 76 Vào   106 / 79 Cuộc
102 / 67 Đồ   102 / 15 Ch   100 / 59 Sáng
99 / 70 Linh   98 / 78 Việc   97 / 62 Tông
97 / 49 Đau   96 / 69 Nhiều   95 / 74 Mang
95 / 67 Giới   95 / 75 Trở   93 / 58 Hiện
93 / 74 Hơn   93 / 61 Ngày   92 / 74 Nhưng
92 / 72 Đi   90 / 65 Đời   89 / 72 Cũng
 
Count Word   Count Word   Count Word
86 / 85    85 / 66 Tìm   85 / 69 Nói
85 / 69 Do   83 / 69 Lần   83 / 16 H
83 / 73 Ước   82 / 68 Chính   81 / 61 Ai
80 / 66 Cải   80 / 58 Giúp   79 / 60 Theo
79 / 55 Hiểu   78 / 55 Nhìn   78 / 62 Hướng
78 / 65 Cứu   76 / 62 Nên   75 / 63 Bằng
74 / 60 Rộng   74 / 41 Chúng   73 / 54 Trời
72 / 50 Hy   72 / 23 Cua   72 / 60 Hoán
72 / 15 Tr   71 / 56 Thành   71 / 59 Điều
70 / 54 Nhất   70 / 60 Chúc   69 / 61 Chứng
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Giêng/2018 [O]

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]