Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5597 / 430 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1229 / 405 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   867 / 51 Các
816 / 337 Trong   772 / 356 P   769 / 321 G
736 / 284 Nguy   692 / 305 D   686 / 242 Kh
504 / 238 Gi   496 / 226 R   495 / 51 Mẹ
 
Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   416 / 226 Thi   405 / 235 Qua
364 / 51   338 / 51 Của   324 / 183 O
313 / 165 Bi   308 / 184 Ph   304 / 197 Tim
279 / 149 Hi   274 / 51 Yêu   244 / 152 Ni
242 / 133 Ang   238 / 166 Ban   238 / 158 An
233 / 157 Mong   211 / 129 Ra   210 / 148 Khi
210 / 184 Nay   206 / 146 Vui   200 / 139 Xin
194 / 48   193 / 106 Tin   193 / 167 Mirjana
188 / 49 Sự   183 / 22 Cac   179 / 116 Mu
162 / 122 Gian   161 / 39 Thánh   160 / 42 Me
 
Count Word   Count Word   Count Word
158 / 48 Với   157 / 35 Tình   150 / 115 Sinh
148 / 83 Cha   147 / 101 Nhi   139 / 99 Cu
137 / 37 Ngài   135 / 93 Linh   135 / 75 -
134 / 107 Ho   131 / 30 Tử   130 / 62 Lu
125 / 43 Tới   125 / 98 Qu   122 / 50 Ơi
122 / 93 Mang   121 / 88 X   117 / 40 Một
116 / 90 Vi   116 / 42 Cầu   110 / 52 Au
110 / 32   109 / 43 Hãy   108 / 41 Nguyện
104 / 81 Chi   103 / 83 Do   98 / 37 Những
98 / 76 Theo   97 / 71 Ai   97 / 73 Su
 
Count Word   Count Word   Count Word
96 / 70 Hy   94 / 39 Thương   88 / 72 Ki
88 / 37 Để   86 / 37 Sống   85 / 46 Tha
81 / 31 Sẽ   78 / 40 Chúa   76 / 46 Lời
75 / 39 Gọi   73 / 39 Kêu   72 / 23 Cua
71 / 31 Không   67 / 38   67 / 46 Ngh
65 / 47 Tay   65 / 23 Va   65 / 32 Từ
64 / 41 Đã   64 / 34 Hay   63 / 37 Thiên
62 / 29 Được   61 / 30 Cả   61 / 33
60 / 51 Dấu   60 / 31 Người   59 / 37
58 / 28 Mình   57 / 27 Thể   57 / 25
 
Count Word   Count Word   Count Word
56 / 49 Ti   56 / 41 Ngay   56 / 51 Ơn
56 / 15 Luôn   55 / 27 Đó   55 / 30 Nhỏ
54 / 46 Chay   54 / 45 Sao   53 / 49 Cao
53 / 48 To   52 / 51    52 / 51 Cám
51 / 49 Di   51 / 22 Biết   51 / 29 Thế
50 / 23 Trên   50 / 39 Thanh   50 / 45 Bao
49 / 21 Maria   48 / 28 Bởi   48 / 43 Xa
48 / 41 Quy   48 / 26 Tất   48 / 41 Tinh
47 / 42 Quanh   46 / 16 Voi   46 / 33 Gia
45 / 30 Ta   45 / 27 Niềm   45 / 28 Nhân
 
Count Word   Count Word   Count Word
45 / 42 Chung   45 / 30 Mẫu   44 / 25 Cuộc
44 / 23 Mọi   43 / 36 Nghe   43 / 21 Làm
43 / 20 Chua   42 / 21 Đồ   42 / 21 Tông
42 / 34 Trao   42 / 32 Nhau   42 / 37 
42 / 34 Lại   42 / 36 Hoa   41 / 29 Hồn
40 / 25 Lành   40 / 26 Lòng   40 / 25 Goi
39 / 25 Tâm   39 / 17 Cau   39 / 19 Trời
39 / 21 Rằng   36 / 25 Nhan   36 / 31 Quan
36 / 20   35 / 20 Keu   35 / 23 Đang
34 / 19 Sáng   34 / 24 Như   34 / 29 Thay
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Hai/2020

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]