Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   4985 / 392 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1084 / 369 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   772 / 356 P
769 / 321 G   736 / 284 Nguy   725 / 304 Trong
692 / 305 D   686 / 242 Kh   504 / 238 Gi
496 / 226 R   460 / 243 K   416 / 226 Thi
 
Count Word   Count Word   Count Word
357 / 214 Qua   324 / 183 O   313 / 165 Bi
308 / 184 Ph   292 / 188 Tim   279 / 149 Hi
244 / 152 Ni   243 / 13 Các   242 / 133 Ang
216 / 147 Mong   212 / 152 Ban   209 / 138 An
203 / 177 Nay   197 / 118 Ra   193 / 137 Khi
189 / 133 Vui   187 / 129 Xin   183 / 22 Cac
179 / 116 Mu   179 / 153 Mirjana   165 / 13 Mẹ
160 / 42 Me   158 / 89 Tin   143 / 99 Nhi
141 / 107 Gian   139 / 99 Cu   135 / 75 -
134 / 107 Ho   130 / 62 Lu   125 / 98 Qu
 
Count Word   Count Word   Count Word
122 / 96 Sinh   122 / 73 Cha   121 / 88 X
116 / 90 Vi   116 / 79 Linh   110 / 52 Au
106 / 13   104 / 81 Chi   102 / 80 Mang
95 / 75 Do   92 / 13 Của   90 / 69 Su
88 / 72 Ki   86 / 64 Ai   86 / 67 Theo
81 / 57 Hy   80 / 13 Yêu   72 / 23 Cua
67 / 46 Ngh   66 / 37 Tha   65 / 23 Va
63 / 33 Hay   60 / 42 Tay   60 / 11 Thánh
58 / 12   56 / 49 Ti   53 / 9 Tử
53 / 48 To   53 / 13 Với   52 / 11 Sự
 
Count Word   Count Word   Count Word
51 / 49 Di   50 / 42 Chay   49 / 35 Ngay
49 / 21 Maria   48 / 41 Quy   47 / 42 Xa
46 / 16 Voi   46 / 39 Tinh   45 / 36 Sao
45 / 11 Tới   45 / 10 Tình   44 / 29 Ta
44 / 13 Một   44 / 42 Cao   43 / 20 Chua
43 / 34 Thanh   43 / 39 Bao   42 / 29 Gia
42 / 11 Ngài   41 / 9   41 / 37 Quanh
39 / 17 Cau   39 / 37 Chung   39 / 24 Goi
38 / 29 Nhau   36 / 31 Hoa   35 / 20 Keu
35 / 29 Nghe   34 / 10 Những   34 / 29 Quan
 
Count Word   Count Word   Count Word
34 / 13 Hãy   34 / 28 Trao   33 / 16 Nguyen
32 / 27 Thu   32 / 28 Tuy   32 / 31 Hu
32 / 24 Nhan   31 / 8 Hien   30 / 13 Ơi
30 / 14 Co   29 / 27 Em   28 / 16 Trai
28 / 27 Lo   26 / 9   26 / 9 Cả
26 / 21 Loi   26 / 12 Cầu   26 / 21 Anh
26 / 24 Danh   25 / 23 Thay   25 / 11 Từ
25 / 22 Than   25 / 15 Se   25 / 21 Men
25 / 11 Được   24 / 20 On   24 / 12 Mot
24 / 16 La   24 / 21 Canh   23 / 12 Nguyện
 
Count Word   Count Word   Count Word
23 / 10 Gọi   23 / 11   23 / 15 Yeu
22 / 10 Kêu   22 / 12 Thương   22 / 17 Nho
22 / 9 Tất   22 / 18 Sau   21 / 18 Cam
21 / 16 De   21 / 12 Lời   21 / 16 Hoi
21 / 8 Biết   20 / 19 Hoan   20 / 18 Chu
20 / 14 Tu   20 / 19 Da   20 / 16 Binh
19 / 10   19 / 17 Khao   19 / 10
19 / 15 Be   19 / 13 Nhung   19 / 13 The
18 / 16 Lai   18 / 16 Duy   18 / 11 Moi
18 / 15 Lao   18 / 13 Dấu   18 / 6 Không
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Giêng/2019

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]