Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   4846 / 384 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1057 / 361 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   772 / 356 P
769 / 321 G   736 / 284 Nguy   706 / 298 Trong
692 / 305 D   686 / 242 Kh   504 / 238 Gi
496 / 226 R   460 / 243 K   416 / 226 Thi
 
Count Word   Count Word   Count Word
345 / 208 Qua   324 / 183 O   313 / 165 Bi
308 / 184 Ph   290 / 187 Tim   279 / 149 Hi
244 / 152 Ni   242 / 133 Ang   210 / 142 Mong
203 / 133 An   203 / 177 Nay   203 / 146 Ban
192 / 115 Ra   188 / 132 Vui   186 / 133 Khi
183 / 126 Xin   183 / 22 Cac   179 / 116 Mu
175 / 149 Mirjana   158 / 40 Me   150 / 85 Tin
143 / 99 Nhi   139 / 99 Cu   135 / 75 -
134 / 102 Gian   134 / 107 Ho   130 / 62 Lu
125 / 98 Qu   121 / 88 X   116 / 90 Vi
 
Count Word   Count Word   Count Word
116 / 70 Cha   116 / 92 Sinh   113 / 78 Linh
110 / 52 Au   104 / 81 Chi   97 / 76 Mang
94 / 5 Các   92 / 73 Do   90 / 69 Su
88 / 72 Ki   84 / 63 Ai   82 / 63 Theo
76 / 54 Hy   72 / 23 Cua   67 / 46 Ngh
66 / 37 Tha   65 / 23 Va   63 / 33 Hay
62 / 5 Mẹ   57 / 39 Tay   56 / 49 Ti
53 / 48 To   51 / 49 Di   50 / 42 Chay
49 / 21 Maria   48 / 41 Quy   47 / 33 Ngay
46 / 16 Voi   46 / 41 Xa   44 / 42 Cao
 
Count Word   Count Word   Count Word
44 / 37 Tinh   43 / 28 Ta   43 / 34 Thanh
43 / 20 Chua   42 / 34 Sao   41 / 37 Bao
41 / 28 Gia   40 / 36 Quanh   39 / 17 Cau
39 / 24 Goi   38 / 36 Chung   37 / 28 Nhau
37 / 5   35 / 20 Keu   34 / 29 Quan
34 / 5 Của   33 / 16 Nguyen   32 / 26 Trao
32 / 31 Hu   32 / 24 Nhan   32 / 28 Tuy
32 / 27 Thu   31 / 27 Hoa   31 / 8 Hien
31 / 5 Yêu   30 / 14 Co   29 / 24 Nghe
29 / 27 Em   28 / 27 Lo   28 / 16 Trai
 
Count Word   Count Word   Count Word
27 / 5   26 / 21 Anh   26 / 21 Loi
25 / 15 Se   25 / 23 Thay   25 / 22 Than
25 / 21 Men   24 / 16 La   24 / 22 Danh
24 / 21 Canh   24 / 12 Mot   24 / 20 On
23 / 15 Yeu   22 / 17 Nho   22 / 3 Thánh
22 / 18 Sau   21 / 16 Hoi   21 / 16 De
21 / 18 Cam   20 / 18 Chu   20 / 19 Hoan
20 / 19 Da   20 / 4 Ngài   20 / 4 Tới
20 / 3 Tử   20 / 14 Tu   20 / 16 Binh
19 / 15 Be   19 / 13 Nhung   19 / 13 The
 
Count Word   Count Word   Count Word
18 / 16 Duy   18 / 16 Khao   18 / 15 Lao
18 / 11 Moi   18 / 17 Medjugorje   18 / 12 Nguoi
18 / 4 Sự   18 / 17 Xu   18 / 15 Li
17 / 5 Tình   17 / 15 Lai   17 / 16 Dap
17 / 17 Kinh   16 / 9 Den   16 / 15 Ao
16 / 5 Với   16 / 13 Ngu   16 / 16 Bu
16 / 5 Hãy   16 / 10 Noi   15 / 9 Day
15 / 2 Ivanka   15 / 13 Trung   15 / 4 Nam
14 / 5 Một   14 / 5 Ơi   14 / 12 Tro
14 / 11 Cach   14 / 9 Biet   14 / 13 Ma
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Chín/2018

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]