Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]  | Guestbook

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
4434 / 362 Con   3939 / 323 Các   2403 / 326 Mẹ
1482 / 318   1398 / 313 Của   982 / 338 Cho
892 / 272 Yêu   888 / 17 C   743 / 270 Cầu
666 / 269 Với   645 / 283 Trong   645 / 285 Hãy
644 / 256 Nguyện   609 / 229 Sự   554 / 243 Chúa
535 / 208   519 / 196 Thánh   506 / 222 Những
492 / 17 I   477 / 261 Gọi   469 / 172 Ngài
466 / 216 Để   456 / 200   421 / 18 M
412 / 186 Tình   405 / 201 Một   397 / 18 Ng
394 / 314 Ơn   376 / 245 Lời   374 / 17 T
 
Count Word   Count Word   Count Word
372 / 17 N   358 / 152 Tới   355 / 250 Đã
354 / 115 Tử   342 / 151 Sẽ   341 / 183 Người
333 / 308 Cám   321 / 149 Không   315 / 184 Kêu
314 / 192 Qua   313 / 130 Thương   309 / 17 Nh
309 / 167 Sống   293 / 162   291 / 163 Thể
281 / 175 Thiên   281 / 181 Tim   272 / 187
241 / 206 Dấu   232 / 134 Thế   230 / 152
230 / 19 U   222 / 143 Trái   222 / 156 Nhỏ
220 / 154 Cả   219 / 129 Được   215 / 132 Từ
214 / 124 Mình   210 / 17 V   208 / 206 Đáp
 
Count Word   Count Word   Count Word
201 / 114 Đang   201 / 127 Niềm   200 / 17 Th
200 / 174 Nay   197 / 147 Nhân   187 / 111 Ra
187 / 151 Này   187 / 128 Làm   187 / 131 Mong
184 / 138 Tất   183 / 22 Cac   183 / 120 An
183 / 134 Ban   178 / 91 Biết   176 / 123 Vui
175 / 119 Xin   175 / 95 Bình   170 / 145 Lại
169 / 17 L   167 / 104 Bởi   167 / 115 Lòng
167 / 99 Ơi   164 / 138 Mirjana   162 / 105 Hồn
158 / 145 Hôm   157 / 103 Trên   157 / 26 A
157 / 105 Đến   156 / 38 Me   155 / 137 Thông
 
Count Word   Count Word   Count Word
154 / 17 S   152 / 20 Y   148 / 103 Hỡi
147 / 136 Điệp   147 / 98 Tâm   147 / 97 Muốn
144 / 106 Đó   144 / 97 Như   142 / 102 Mọi
140 / 92 Lành   138 / 75   138 / 125 Mến
138 / 126 Thân   135 / 89 Về   133 / 84 Nhận
132 / 98 Thời   131 / 114 Thị   130 / 91 Mẫu
130 / 74 Tin   128 / 91 Rằng   127 / 103 Khi
126 / 65 Đức   125 / 101 Mở   123 / 102 Nữa
119 / 97 Chỉ   119 / 92 Mời   118 / 85 Đường
118 / 82    116 / 88 Gian   112 / 82 Nơi
 
Count Word   Count Word   Count Word
112 / 93 Cách   112 / 16 Ch   110 / 80 Ân
109 / 79 Thấy   107 / 63 Cha   107 / 60 Họ
106 / 88 Dẫn   106 / 76 Rồi   106 / 83 Sinh
104 / 73 Vào   104 / 71 Đừng   102 / 76 Cuộc
99 / 58 Sáng   98 / 48 Luôn   98 / 17 H
97 / 77 Việc   95 / 68 Linh   94 / 62 Đồ
94 / 74 Trở   93 / 61 Ngày   93 / 65 Giới
91 / 56 Hiện   90 / 71 Mang   89 / 57 Tông
88 / 70 Hơn   88 / 64 Đời   88 / 70 Đi
87 / 71 Cũng   85 / 70 Nhưng   85 / 64 Nhiều
 
Count Word   Count Word   Count Word
85 / 69 Do   84 / 45 Đau   83 / 69 Lần
82 / 63 Tìm   80 / 70 Ước   79 / 65 Cải
79 / 65 Chính   79 / 15 Tr   79 / 78 
78 / 59 Theo   78 / 62 Hướng   76 / 54 Nhìn
75 / 65 Nói   75 / 62 Cứu   75 / 55 Giúp
74 / 41 Chúng   74 / 58 Ai   73 / 61 Bằng
73 / 51 Hiểu   73 / 59 Nên   72 / 23 Cua
72 / 50 Hy   71 / 59 Hoán   70 / 52 Trời
69 / 55 Thành   69 / 57 Rộng   69 / 59 Chúc
67 / 60 Chứng   67 / 48   67 / 56 Điều
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999 [O]  till the latest message of 2/Tháng Mười/2017 [O]

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]