Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Galery[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Medjugorje Website Updates » Jannar, 2009

Medjugorje Website Updates by month Jannar, 2009

Jannar 2, 2009 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Gheziez uliedi! Filwaqt li barka kbira mis-Sema qed tigi mifruxa fuqkom, qlubkom jibqghu iebsa u bla ebda twegiba. Uliedi, ghaliex ma taghtuniex qlubkom kompletament? Kull ma rrid huwa biss li Jien inqieghed fihom paci u salvazzjoni - Ibni. Flimkien ma' Ibni, ruhkom tkun indirizzatha lejn ghanijiet nobbli u intom ma tintilfu qatt. Anke fl-eqqel dlam intom issibu t-triq. Uliedi ddecidu ghall-hajja gdida b' isem Ibni fuq xuftejkom. Grazzi.

Jannar 4, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Marian Apparitions, Documentary
 • Includes the following videos:
  • 1. (Lourdes I) - 11 min
  • 2. (Lourdes II, Fatima I) - 11 min
  • 3. (Fatima II) - 11 min
  • 4. (Fatima III) - 9 min
  • 5. (Medjugorie) - 7 min
  • 6. (Kibeho) - 5 min
  • 7. (Guadalupe) - 8 min
  • 8. (Civitavecchia) - 11 min

Jannar 10, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Apparitions / Author: Vittorio, Bologna

An apparition of Our Lady for Mirjana, 2. January 2009


Jannar 15, 2009 /  Section: Medjugorje News & Articles - Category: Medjugorje and Vatican, Medjugorje News / Author: Marek Gayer

According to the oldest American Catholic newspaper, National Catholic Register, a Congregation of the Doctrine of the Faith official has denied a vademecum (booklet, guide, handbook, manual or similar type of document) is being prepared about how the Catholic Church and bishops should deal with alleged Marian apparitions and visions, such as are those at Medjugorje.


Jannar 18, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Song lyrics included, Music with pictures

A beautiful song Thank you by Ray Boltz with video and lyrics.


Jannar 25, 2009 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
Gheziez uliedi! Anke llum insejhilkom ghat-talb. Jalla t-talb ghalikom ikun bhal dik iz-zerriegha li intom tqieghdu f' qalbi u li Jien nghaddihielkom lil Gesu ghas-salvazzjoni ta' rwiehkom. Nixtieq tfal ckejknin li lkoll kemm intom issiru thobbu l-hajja eterna li hi l-futur taghkom, u li l-affarijiet tad-dinja jkunu ghalikom ta' ghajnuna sabiex iqarrbukom iktar lejn Alla l-Hallieq. Ninsab maghkom daqshekk fit-tul ghax qeghdien fuq il-moghdija l-hazina. Bl-ghajnuna tieghi biss, tfal ckejknin, tistghu tifthu ghajnejkom. Hemm hafna li bl-ghixien tal-messaggi li qed naghtikom qed jifhmu li jinsabu fuq it-triq tal-qdusija lejn l-eternita. Grazzi talli wegibtu ghas-sejha tieghi.

Jannar 25, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Pilgrimages, Spirituality

Adoration with Medjugorje monstrance.


Jannar 31, 2009 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Pilgrimages, Music with pictures, Marian Apparitions / Author: Steve

Pics from the main apparitions of the Virgin Mary in our day, Lourdes, Fatima, Medjugorje and a beautiful song called "Time of Mercy" by Paul Lisney. Also visit www.mirmedjugorje.org


 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Galery[EN]  | Medjugorje Videos[EN]