Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Články a aktuality » Osmnácté mezinárodní modlitební setkání mládeže festival radosti

Osmnácté mezinárodní modlitební setkání mládeže festival radosti

Přehledné informace o letošním "Mladifestu"

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

Jak jste již informováni - v Medžugorji se od 1. do 6 srpna 2007 konalo Osmnácté mezinárodní modlitební setkání mládeže pod názvem „Milujte jedni druhé jako jsem já miloval vás“.

Již jeden, dva dny před zahájením bylo v Medžugorji vidět příliv mladých tváří. Mnozí přišli dříve zvláště proto, že si přáli vystoupit na Místo zjevení a na Križevac a modlit se tam ještě před zahájením Mladifestu.

Program festivalu vypadal následovně

Středa, 1. srpna

Setkání bylo zahájeno v 18. hodin modlitbou růžence. Po růženci mladí z různých zemí ve vlastním jazyku uvítali členy svého národa v Medžugorji. Mši svatou na zahájení Festivalu vedl provinciál hercegovinských františkánů fra Ivan Sesar, který koncelebroval s fra Branko Radošem, bývalým medžugorským farářem a Ivanem Dugandžićem, který též působil v Medžugorji, a 310 dalšími kněžími.

Od 22 do 23 hod. bylo klanění před Nejsvětější svátostí oltářní na které se shromážilo několik desetitisíc mladých. Modlitby vedl fra Bože Milić.

Po adoraci chlapci z komunity Milosrdného otce společně s dětmi s Majčina sela v Medžugorji předvedli hudebně dramatické představení na téma životních dramat, která vyvolává v lidských životech droga. Jejich vystoupení uvedl fra Svetozar Kraljević, který je zodpovědný za Majčino selo a Komunitu Milosrdného otce. Účastníkům Mladifestu připomněl, zakladatelem Komunity Milosrdného otce i sirotčince Majčino selo je zesnulý fra Slavko Barbarić, který založil i tradici těchto mezinárodních modlitebních setkání mládeže.

Čtvrtek, 2. srpna

Následovalo svědectví vizionářky Marije Pavlović-Lunetti, která má každodenní zjevení a jejím prostřednictvím Panna Maria dává měsíční poselství farnosti a světu.

Po jejím svědectví členové skupiny„Cardiac Move“ z Rakouska zahráli dvě písně ze svého bohatého repertoáru a podali svoje svědectví. První den festivalu mladé oslovil i Ivica Ursić, odborník na marketing ze Splitu, který působí i jako novinář. Připravuje náboženské pořady pro Rádio Split.

Denní program začínal v 9 hodin ranní modlitbou, kterou animovali mladí z farnosti Medžugorje.

Hlavní přednášku tohoto prvního dopoledne festivalu přednesl Mons. Domenico Sigallini, biskup Palestrine u Říma. Svojí katechézí uvedl mladé do tématiky letošního festivalu: „MILUJTE JEDNI DRUHÉ; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ (J 13, 34))Pozval je na setkání se Svatým Otcem, které se bude konat 2. září v Loretto. Odpoledne potom se Pater Francesco z Itálie s mladými modlil růženec Milosrdenství a Andras Csokai, neurochirurg z Budapeště (Maďarsko), hovořil o tom jaký má víra a modlitba vliv na jeho profesní život.

Večerní mši svaté předsedal fra Drago Vujević, který se vrátil do farnosti Medžugorje po třech letech strávených na misiích v Africe, za koncelebrace 430 kněží.

Den skončil adorací před Nejsvětější svátostí oltářní, kterou vedl fra Ljubo Kurtović.Potom byla Nejsvětější svátost oltářní vystavena v kostele pro celonoční klanění.

Pátek, 3. srpna

Po ranní modlitbě mladé oslovila vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo a po ní mladá kanaďanka Jeanine, která v Londýně žije podle programu Školy pro evangelizaci „St. Patrick's Evangelisation School“. Hlavní přednášku měl o. Augustin z Indie. Mluvil o čtyřech základních lidských emocích, které představují čtyři základní oblasti ve kterých bývá lidské srdce zraněné, a jak nás Ježíš léčí. Dopolední program uzavřel G. Lac, zaměstnanec z Vietnamu, který se před dvěma roky v Medžugorji obrátil a nyní ve Vietnamu vede modlitební skupinu, která sdružuje již více než 4 000 členů.

Odpoledne mluvil Bernd Posselt z Bavorska, poslanec evropského parlamentu. Vyzval mladé lidi, aby se angažovali v oblasti politického života, protože Evropa bude křesťanská natolik nakolik budou Evropané křesťany.

Odpolední program svým svědectvím uzavřel vizionář Ivan Dragićević. Večerní mši svaté předsedal fra Mario Knezović za koncelebrace s hercegovinským provinciálem františkánů fra Ivanem Sesarem a bývalým provinciálem fra Slavko Soldem a dalšími 450 kněžími. Po mši svaté se konalo dvouhodinové procesí farností. Mladí ze všech zemí světa nesli pochodně, vlajky a transparenty se jmény zemí, které zastupují, prošli farností modlíc se růženec a zpívajíc. Procesí bylo uzavřeno slavnostním požehnáním s Nejsvětější svátostí.

Sobota, 4. srpna

V sobotu podávali svoje svědectví mladí z několika mezinárodních komunit.

Nuovi Orizzonti je komunita, kterou v Itálii založila Chiara Amirante, aby mladým, kteří žijí ve tmě přinesla světlo. Komunita má dnes své domy po celém světě.

Hovořila i sestra Elvira, zakladatelka komunity Cenacolo ve které mladí po dramatických zkušenostech s drogou nalézají nový život. Také mladí této komunity, která má své domy po celém světě, podávali svá svědectví. Školu evangelizace „Sentinelle dell’mattino di Pasqua“ představili mladí z Itálie. Tato evangelizační škola pochází z komunity „Jeunesse Lumiere“, kterou založil o. Daniel-Ange ve Francii.

Dále hovořil i Marino Restretto, původem z Kolumbie. Studoval hudbu a herectví v Hamburgu. Potom žil a pracoval v Kalifornii. V mládí opustil víru. Když mu bylo 47 roků byl unesen gerilami a zajat v džungli. Prožil mystické setkání s Ježíšem, vrátil se k Bohu a stal se laickým misionářem, který objíždí svět a probouzí ospalou víru křesťanů.

Večerní mši svaté předsedal fra Miro Šego, kněz, františkán narozený v Medžugorji. Spolu s ním koncelebrovalo 410 kněží.

Večer předvedla komunita Cenacolo před několika desetitisíci lidí představení „Nebojte se!“

Neděle, 5 srpna

V neděli dopoledne se ve všech prostorách, které jsou za tím účelem k dispozici, slavily mše svaté v různých jazycích.

Odpoledne mluvil k mladým medžugorský vizionář Jakov Čolo. Večerní mši svaté předsedal bývalý medžugorský farář fra Branko Radoš za koncelebrace fra Ivana Sesara, hercegovinského provinciála, a fra Mira Šega z Medžugorje, a dalších 295 kněží.

Po mši svaté bylo klanění před Nejsvětější svátostí a potom rozloučení písněmi po kterém mladí začali vystupovat na Križevac, kde byla za úsvitu slavena mše svatá ze svátku Proměnění Páně.

Statistické údaje o Festivalu mládeže v Medžugorji

  • Festivalu se účastnili mladí z 58 zemí:
    Argentina, Rakousko, Belgie, Brazílie, Costa Rica, Česká republika, Dánsko, Egypt, Anglie, Francie, Guadeloupe (Karibské moře, Francouské Antily), Martinique (Karibské moře, Francouzské Antily), Réunion (FR část v Indickém oceánu), Tahiti (Francouzská Polynézie), Honduras, Indie, Irsko, Itálie, Kanada, Kamerun, Čína, Hong Kong, Makao, Kolumbie, Kongo, Korea, Lotyšsko, Litva, Libanon, Luxemburg, Maďarsko, Makedonie, Malajzie, Malta, Mexiko, Holandsko, Aruba (Holandské Antily), Curaçao (Holandské Antily), Nový Zéland, Německo, Norsko, Pobřeží Slonoviny, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sri Lanka, Skotsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, USA, Vietnam, Chorvatsko a Bosna - Hercegovina.
  • Každý večer byla modlitba růžence a přímluvy celkem ve 24 jazycích: chorvatsky, anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky, polsky, česky, slovensky, rusky, maďarsky, rumunsky, korejsky, arabsky, čínsky, slovensky, srbsky, holandsky, ukrajinsky, litevsky, lotyšsky, hebrejsky, aramejsky, maltéssky.
  • 23 tlumočníků simultánně tlumočilo z chorvatského jazyka do 15 jazyků (anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky, polsky, česky, slovensky, rusky, maďarsky, rumunsky, korejsky, arabsky, čínsky, slovinsky)
  • Přítomní byli dva biskupové (Mons Sigallini, diecéze Palestrina, Itálie, ai Mons. László Bíró, pomocný biskup diecéze Kalocsa-Kecskemét v Maďarsku
  • Program festivalu vysílalo Rádio Mir Meďugorje a Rádio Maria (německý překlad pro Rakousko a Jižní Tyrolsko)
  • Mezinárodní sbor s orchestr, který svojí hudbou provázel modlitbu a přednášky shromáždil stovku mladých z dvaceti zemí.
  • V průběhu celého festivalu od úsvitu až dlouho do noci byly stovky kněží k dispozici mladým pro svátost smíření.

A na závěr dovolte jednu otázku: Jak je možné, že masmédia si pouze tak sporadicky povšimla této události, kterou nepochybně můžeme nazývat nejmezinárodnějším a nejpočetnějším shromážděním ne jen mladých lidí v celé této části světa?

Další fotografie z festival v Medjugorje

../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc01776.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc01939-1.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc01967.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02028.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02046.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02052.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02068.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800dsc02107.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800i3e6954.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800mg5947.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800mg6928.jpg../data/olm/images/articles/festival-2007/zx-800procession4.jpg  


 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]