Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Články a aktuality » Sedmnáctý mezinárodní modlitební festival mládeže

Sedmnáctý mezinárodní modlitební festival mládeže

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

Sedmnáctý mezinárodní modlitební festival mládeže se konal v Medžugorji od 1. do 6. srpna 2006. Letošním tématem bylo "Světlem mým nohám je tvé slovo, osvěcuje moji stezku." (Ž 119,105) což bylo i tématem, které Svatý otec Benedikt XVI. dal mladým k letošnímu světovému dni mladých, který se na Květnou neděli konal v místních církvích.

V Medžugorji se shromáždilo asi 30 000 mladých z celého světa, aby se v Mariině škole míru a radosti setkali s Ježíšem … účastníci pocházeli ze všech kontinentů a ze všech zemí světa. Vlajky 40 zemí vířily v rytmech melodií písní.

17. mezinárodní modlitební festival mládeže začal 1. srpna večerním růžencem a mší svatou na vnějším oltáři farního kostela sv. Jakova a skončil 6. srpna růžencem a ranní mší svatou slavenou kolem kříže na hoře Križevac.

Při zahájení, bezprostředně před eucharistickou slavností, pozdravilo 40 mladých zástupců jednotlivých států, mladé shromážděné na Festival, ve svých jazycích (Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Česko, Dánsko, EL Salvador, Etiopie, Velká Británie, Francie (včetně mladých Francouzů ze zaoceánských zemí spadajících pod Francii jako ostrov Réunion v Indickém oceánu a Martinique v Atlantickém oceánu), Guatemala, Honduras, Hong Kong, Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Kamerun, Kanada (včetně skupiny kanadských indiánů Dene), Čína, Kongo, Korea, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Libanon, Maďarsko, Makedonie, Malta, Mexiko, Holandsko i holandské ostrovy v Karibském moři, Nový Zéland, Německo, Palestina, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, USA, Slovensko, Slovinko, Vojvodina, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina).

Libanonci, kteří již roky byli věrnými a aktivními účastníky Festivalu mládeže letos pro vypuknutí válečného konfliktu nemohli přijet. Jejich nepřítomnost se bolestně projevovala.

Mši svaté první večer předsedal medžugorský farář, fra Ivan Sesar v koncelebraci s hercegovinským provinciálem fra Slavko Soldem a 265 dalšími kněžími. Při ostatních večerních mších svatých předsedali postupně fra Jozo Grbeš, fra Sretan Ćurčić, fra Mario Knezović a bývalý medžugorský farář fra Branko Radoš. Poslední večer festivalu byl při mši svaté mezi koncelebranty Mons. Jérôme Gapangwa Nteziryayo, penzionovaný biskup Uvira (Kongo), který navštívil Medžugorje již po několikáté.

Od 2. do 5. srpna, začínal program ranní modlitbou, kterou koordinoval fra Ljubo Kurtović (žalmy, citáty z papežova listu mladým ke světovému dni mládeže r. 2006, modlitba věřících, biblická čtení) po kterých následovala svědectví (jak dopoledne, tak odpoledne). Denně byla ústředním bodem setkání eucharistická slavnost na kterou se každý večer připojilo k mládeži i velké množství věřících z Medžugorje a blízkého i vzdáleného okolí.

Dny končily eucharistickým klaněním jako 1. 8. nebo eucharistickým klaněním a koncertem duchovní hudby (chorvatská zpěvačka Tatjana Cameron) jako 2. 8. nebo procesím po farnosti (procesí s křížem, které bylo dlouhé 2 km, které bylo zakončeno půlhodinovým klaněním před Nejsvětější svátostí na hlavním oltáři) a tichým celonočním klaněním v kostele jako 3. 8., nebo představením komunity Cenacolo, (letos to bylo hudebně scénické představení „Světlo světa) 4. 8., eucharistickým klaněním a písněmi, 5. 8. V úterý a ve středu večer bylo eucharistické klanění zakončeno sestoupením kněží mezi věřící a žehnáním Nejsvětější svátostí. V sobotu večer, poslední večer festivalu, se mladí při přímluvách modlili za mír ve světě. Po mši svaté a klanění bylo slavnostní rozloučení písněmi a potom se mladí vydali ke Križevaci, aby tam očekávali úsvit a v 5 hodin ráno slavili mší svatou (které předsedal fra Ljubo Kurtović) slavnost Proměnění Páně.

Mladí přicházejí do Medžugorje, protože se chtějí skrze Marii setkat s Ježíšem. Tisíce mladých i letošního roku přistoupilo ke svátosti smíření. Několik set kněží zpovídalo od rána do večera. Srdce osvobozená od břemene hříchu a očištěná v modlitbě zpívala a tančila.

Letos i radiostanice Mir Medžugorje přizpůsobila vysílání programu festivalu mládeže a v přímém přenosu vysílala části programu, aby tak co nejvíce místních věřících se mohlo účastnit tohoto neobvyklého shromáždění. Celý program Festivalu mládeže v německém překladu vysílala stanice „Radio Maria“ z Rakouska. Simultánní tlumočení (díky úsilí tlumočníků a celé skupiny odborných techniků) bylo pro 16 jazykových skupin: anglickou, francouzskou, německou, italskou, španělskou, polskou, českou, slovenskou, ruskou, rumunskou, maďarskou, albánskou, korejskou, čínskou a chorvatskou, protože program byl v chorvatštině a prostřednictvím reproduktorů tlumočen z hlavního oltáře. Jazyky, které nebyly simultánně tlumočeny jako hebrejský, portugalský, holandský, flámský, ukrajinský, litevský, lotyšský, kreolský (Reunion), makedonský, bulharský, dene (kanadských Indiánů), retorománský se mohly projevit alespoň při modlitbě růžence a modlitbě věřících.

Stovka mladých z farnosti Medžugorje a 7 dobrovolníků z Karlovace pomáhalo, aby program festivalu probíhal v pořádku, klidu a radosti.

Mezinárodní devadesátičlenný sbor a orchestr sdružoval mladé z 20 zemí. Sboru, který vedl prof. Martin Pero Boras z Ljubušek dal farní úřad na tyto dny k dispozici exerciční dům Domus Pacis, kde byli mladí hudebníci ubytováni a měli i své zkoušky.

V programu 17. mezinárodního modlitebního setkání mládeže oslovovali mladé svými svědectvími osobnosti nejrůznějších profilů. Prvního dne festivalu to byl biskup Mons. Domenico Sigalini, biskup Palestriny u Říma, dále různí kněží, řeholnice, angažovaní lajci. Své svědectví podala i Tajči - Tatjana Cameron, která po krkolomné kariéře na pop scéně proměnila svůj život. V současnosti pořádá koncerty duchovní hudby v kostelech po celém USA, kde založila rodinu se kterou byla v Medžugorji. Na scéně s ní byl i nejmladší, tříletý, syn.

Medžugorští vizionáři mluvili o zjeveních Panny Marie a členové komunity CENACOLO hovořili o své cestě z pekla drogy do vnitřní svobody ve víře.

I letos přišli mladí do Medžugorje aniž by věděli kdo k nim bude mluvit. Přišli, protože je to Medžugorje, přišli, protože je zde Panna Maria. Shromažďuje je víra, přání tuto víru žít a vydávat o ní svědectví. Shromažďuje je hluboká touha spolupracovat na výstavbě světa na míru člověka, podle Ježíše Krista. Shromažďuje je Maria, Královna míru.

 


 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]