Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5637 / 435 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1231 / 408 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   907 / 56 Các
827 / 341 Trong   772 / 356 P   769 / 321 G
736 / 284 Nguy   692 / 305 D   686 / 242 Kh
514 / 56 Mẹ   504 / 238 Gi   496 / 226 R
 
Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   416 / 226 Thi   406 / 236 Qua
383 / 56   349 / 56 Của   324 / 183 O
313 / 165 Bi   309 / 200 Tim   308 / 184 Ph
285 / 56 Yêu   279 / 149 Hi   244 / 152 Ni
242 / 133 Ang   240 / 159 An   237 / 167 Ban
234 / 158 Mong   214 / 188 Nay   211 / 129 Ra
209 / 147 Khi   208 / 52   208 / 148 Vui
200 / 139 Xin   199 / 109 Tin   198 / 53 Sự
193 / 167 Mirjana   183 / 22 Cac   179 / 116 Mu
168 / 42 Thánh   165 / 125 Gian   160 / 42 Me
 
Count Word   Count Word   Count Word
160 / 52 Với   159 / 37 Tình   150 / 116 Sinh
147 / 101 Nhi   145 / 83 Cha   139 / 99 Cu
138 / 38 Ngài   135 / 75 -   134 / 107 Ho
133 / 92 Linh   130 / 62 Lu   130 / 30 Tử
128 / 45 Tới   125 / 53 Ơi   125 / 47 Cầu
125 / 98 Qu   122 / 94 Mang   121 / 88 X
118 / 41 Một   116 / 47 Nguyện   116 / 48 Hãy
116 / 90 Vi   112 / 35   110 / 52 Au
106 / 85 Do   105 / 82 Chi   99 / 40 Những
99 / 77 Theo   99 / 73 Ai   99 / 72 Hy
 
Count Word   Count Word   Count Word
97 / 41 Để   97 / 73 Su   93 / 41 Thương
88 / 45 Gọi   88 / 72 Ki   86 / 45 Kêu
85 / 44 Chúa   85 / 38 Sống   84 / 33 Sẽ
83 / 45 Tha   82 / 51 Lời   72 / 23 Cua
71 / 41 Thiên   71 / 46 Đã   71 / 40
69 / 33 Không   68 / 49 Tay   67 / 46 Ngh
67 / 34 Từ   65 / 23 Va   65 / 33 Cả
64 / 56 Dấu   64 / 34 Hay   63 / 35
62 / 32 Người   61 / 30 Được   61 / 56 Ơn
60 / 33 Nhỏ   60 / 30 Thể   59 / 30 Đó
 
Count Word   Count Word   Count Word
58 / 38   58 / 43 Ngay   57 / 56 
57 / 56 Cám   57 / 48 Chay   57 / 30 Mình
56 / 49 Ti   56 / 47 Sao   55 / 26
54 / 50 Cao   53 / 24 Biết   53 / 31 Thế
53 / 48 To   52 / 30 Niềm   51 / 49 Di
51 / 27 Trên   50 / 45 Bao   50 / 39 Thanh
50 / 28 Tất   49 / 21 Maria   48 / 41 Quy
48 / 30 Bởi   48 / 15 Luôn   48 / 43 Xa
48 / 41 Tinh   47 / 38 Lại   47 / 42 Quanh
46 / 33 Gia   46 / 16 Voi   46 / 27 Cuộc
 
Count Word   Count Word   Count Word
45 / 42 Chung   45 / 30 Ta   45 / 30 Mẫu
44 / 40    44 / 36 Trao   44 / 30 Nhân
43 / 23 Làm   43 / 20 Chua   42 / 21 Đồ
42 / 36 Hoa   42 / 21 Tông   42 / 32 Nhau
42 / 35 Nghe   42 / 23 Mọi   41 / 23 Rằng
40 / 26 Lòng   40 / 25 Lành   40 / 25 Goi
39 / 17 Cau   39 / 28 Hồn   38 / 24 Tâm
38 / 22   38 / 21 Trời   38 / 36 Đáp
36 / 31 Quan   36 / 25 Nhan   36 / 24 Đang
35 / 25 Như   35 / 20 Keu   34 / 26 Bình
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Sáu/2021

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]