Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15255 / 366 C   6925 / 366 I   6807 / 364 M
6491 / 365 N   5953 / 364 Ng   5791 / 449 Con
4802 / 362 T   4207 / 364 Nh   3549 / 362 U
3483 / 360 V   3080 / 361 Th   2697 / 360 A
2645 / 364 Y   2501 / 358 L   2076 / 360 H
1922 / 338 S   1777 / 346 Ch   1263 / 422 Cho
1012 / 66 Các   1000 / 326 Tr   966 / 323 B
843 / 350 Trong   780 / 360 P   776 / 325 G
743 / 287 Nguy   699 / 309 D   696 / 246 Kh
561 / 66 Mẹ   509 / 241 Gi   502 / 230 R
 
Count Word   Count Word   Count Word
468 / 247 K   432 / 66   423 / 230 Thi
409 / 239 Qua   381 / 66 Của   327 / 186 O
313 / 165 Bi   312 / 186 Ph   310 / 201 Tim
305 / 66 Yêu   279 / 149 Hi   252 / 166 An
247 / 155 Ni   246 / 135 Ang   245 / 173 Ban
237 / 161 Mong   232 / 61   219 / 157 Vui
217 / 190 Nay   212 / 130 Ra   211 / 149 Khi
211 / 59 Sự   203 / 142 Xin   202 / 112 Tin
194 / 168 Mirjana   189 / 62 Với   183 / 22 Cac
183 / 51 Thánh   180 / 117 Mu   168 / 128 Gian
 
Count Word   Count Word   Count Word
165 / 41 Tình   162 / 44 Me   152 / 118 Sinh
150 / 45 Ngài   148 / 102 Nhi   145 / 83 Cha
141 / 101 Cu   140 / 56 Cầu   137 / 33 Tử
137 / 61 Ơi   135 / 50 Tới   135 / 75 -
135 / 94 Linh   134 / 107 Ho   130 / 62 Lu
129 / 55 Hãy   129 / 55 Nguyện   128 / 100 Qu
127 / 98 Mang   123 / 44 Một   123 / 89 X
121 / 41   118 / 91 Vi   117 / 94 Do
110 / 52 Au   108 / 84 Chi   107 / 46 Những
106 / 78 Ai   105 / 48 Để   104 / 55 Gọi
 
Count Word   Count Word   Count Word
103 / 74 Hy   102 / 55 Kêu   101 / 51 Chúa
99 / 45 Thương   99 / 77 Theo   98 / 74 Su
94 / 60 Lời   91 / 37 Sẽ   91 / 42 Sống
89 / 73 Ki   85 / 48 Thiên   84 / 46 Tha
82 / 47   81 / 55 Đã   75 / 36 Không
74 / 66 Dấu   72 / 38 Từ   72 / 66 Ơn
72 / 38 Cả   72 / 23 Cua   72 / 41
71 / 40 Nhỏ   71 / 37 Người   69 / 37 Thể
68 / 66    68 / 37 Đó   68 / 66 Cám
68 / 47 Ngh   68 / 49 Tay   66 / 33 Được
 
Count Word   Count Word   Count Word
66 / 45   65 / 35 Hay   65 / 23 Va
64 / 55 Sao   61 / 34 Mình   60 / 36 Niềm
58 / 28   58 / 43 Ngay   58 / 49 Chay
57 / 33 Tất   57 / 50 Ti   57 / 31 Trên
56 / 52 Cao   56 / 47 Lại   55 / 33 Thế
54 / 35 Bởi   54 / 25 Biết   53 / 48 To
52 / 50 Di   51 / 46 Bao   51 / 31 Cuộc
50 / 39 Thanh   49 / 21 Maria   49 / 35 Nhân
49 / 44 Quanh   48 / 44    48 / 43 Xa
48 / 33 Mẫu   48 / 41 Quy   48 / 41 Tinh
 
Count Word   Count Word   Count Word
48 / 15 Luôn   47 / 28 Lành   47 / 32 Ta
47 / 27 Làm   47 / 34 Gia   47 / 44 Chung
47 / 45 Đáp   46 / 31 Lòng   46 / 30 Đang
46 / 16 Voi   45 / 27 Rằng   45 / 26 Mọi
45 / 37 Nghe   44 / 36 Trao   44 / 32 Hồn
44 / 28   43 / 37 Hoa   43 / 20 Chua
43 / 33 Nhau   42 / 21 Đồ   42 / 31 Bình
42 / 21 Tông   41 / 27 Tâm   40 / 25 Goi
39 / 17 Cau   38 / 21 Trời   37 / 26 Nhan
37 / 32 Quan   36 / 29 Trái   35 / 20 Keu
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Bảy/2022

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]