Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15111 / 362 C   6851 / 362 I   6762 / 360 M
6442 / 361 N   5902 / 360 Ng   5547 / 426 Con
4776 / 358 T   4172 / 360 Nh   3516 / 358 U
3446 / 356 V   3067 / 357 Th   2669 / 356 A
2626 / 360 Y   2473 / 354 L   2060 / 356 H
1907 / 334 S   1765 / 342 Ch   1220 / 402 Cho
992 / 322 Tr   953 / 319 B   818 / 47 Các
807 / 334 Trong   772 / 356 P   769 / 321 G
736 / 284 Nguy   692 / 305 D   686 / 242 Kh
504 / 238 Gi   496 / 226 R   482 / 47 Mẹ
 
Count Word   Count Word   Count Word
460 / 243 K   416 / 226 Thi   403 / 234 Qua
339 / 47   324 / 47 Của   324 / 183 O
313 / 165 Bi   308 / 184 Ph   304 / 197 Tim
279 / 149 Hi   265 / 47 Yêu   244 / 152 Ni
242 / 133 Ang   236 / 165 Ban   236 / 157 An
232 / 156 Mong   210 / 148 Khi   209 / 128 Ra
209 / 183 Nay   202 / 144 Vui   199 / 138 Xin
193 / 167 Mirjana   192 / 105 Tin   183 / 22 Cac
179 / 45 Sự   179 / 116 Mu   178 / 44
160 / 121 Gian   160 / 42 Me   159 / 37 Thánh
 
Count Word   Count Word   Count Word
155 / 33 Tình   148 / 83 Cha   147 / 113 Sinh
147 / 44 Với   143 / 99 Nhi   139 / 99 Cu
135 / 93 Linh   135 / 75 -   134 / 107 Ho
131 / 30 Tử   131 / 34 Ngài   130 / 62 Lu
125 / 98 Qu   121 / 88 X   121 / 40 Tới
120 / 92 Mang   116 / 90 Vi   115 / 38 Một
115 / 46 Ơi   111 / 39 Cầu   110 / 52 Au
108 / 31   104 / 81 Chi   103 / 38 Nguyện
101 / 81 Do   100 / 40 Hãy   98 / 76 Theo
97 / 71 Ai   97 / 36 Những   94 / 68 Hy
 
Count Word   Count Word   Count Word
92 / 71 Su   91 / 37 Thương   88 / 72 Ki
85 / 46 Tha   83 / 35 Sống   83 / 34 Để
75 / 28 Sẽ   72 / 42 Lời   72 / 23 Cua
69 / 30 Không   69 / 35 Gọi   67 / 35 Kêu
67 / 46 Ngh   65 / 47 Tay   65 / 23 Va
65 / 36 Chúa   65 / 32 Từ   64 / 34 Hay
63 / 35   60 / 29 Cả   59 / 30 Người
59 / 37 Đã   57 / 25   57 / 31
57 / 27 Được   57 / 27 Thể   56 / 41 Ngay
56 / 27 Mình   56 / 15 Luôn   56 / 35
 
Count Word   Count Word   Count Word
56 / 49 Ti   56 / 47 Dấu   54 / 34 Thiên
53 / 25 Đó   53 / 45 Chay   53 / 48 To
52 / 48 Cao   52 / 43 Sao   52 / 47 Ơn
51 / 49 Di   51 / 22 Biết   50 / 23 Trên
50 / 45 Bao   50 / 39 Thanh   49 / 21 Maria
49 / 27 Thế   48 / 41 Quy   48 / 41 Tinh
48 / 26 Nhỏ   48 / 43 Xa   48 / 47 
48 / 47 Cám   47 / 25 Tất   46 / 16 Voi
46 / 26 Bởi   46 / 33 Gia   45 / 30 Mẫu
45 / 30 Ta   44 / 40 Quanh   44 / 25 Cuộc
 
Count Word   Count Word   Count Word
43 / 20 Chua   43 / 36 Nghe   43 / 26 Nhân
42 / 36 Hoa   42 / 21 Mọi   42 / 40 Chung
42 / 32 Nhau   42 / 21 Đồ   42 / 21 Tông
41 / 33 Trao   40 / 25 Goi   40 / 35 
40 / 19 Làm   39 / 27 Hồn   39 / 24 Lành
39 / 24 Niềm   39 / 17 Cau   38 / 18 Trời
38 / 24 Lòng   37 / 23 Tâm   37 / 30 Lại
36 / 31 Quan   36 / 25 Nhan   35 / 20 Keu
34 / 19 Rằng   34 / 19 Sáng   34 / 29 Thay
33 / 21 Đang   33 / 16 Nguyen   33 / 28 Thu
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Tám/2020

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]