Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 180 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
15227 / 364 C   6906 / 364 I   6823 / 362 M
6486 / 363 N   5939 / 362 Ng   5200 / 404 Con
4817 / 360 T   4204 / 362 Nh   3540 / 360 U
3468 / 358 V   3095 / 359 Th   2694 / 358 A
2637 / 362 Y   2491 / 356 L   2072 / 358 H
1924 / 336 S   1772 / 344 Ch   1138 / 381 Cho
996 / 324 Tr   960 / 321 B   775 / 358 P
773 / 323 G   754 / 315 Trong   742 / 286 Nguy
700 / 307 D   690 / 243 Kh   506 / 240 Gi
498 / 228 R   464 / 245 K   434 / 23 Các
 
Count Word   Count Word   Count Word
419 / 228 Thi   376 / 223 Qua   326 / 184 O
314 / 166 Bi   310 / 185 Ph   295 / 191 Tim
282 / 150 Hi   263 / 23 Mẹ   246 / 153 Ni
244 / 134 Ang   220 / 150 Mong   220 / 156 Ban
217 / 144 An   206 / 180 Nay   201 / 122 Ra
199 / 141 Khi   192 / 136 Vui   192 / 132 Xin
185 / 159 Mirjana   183 / 22 Cac   182 / 118 Mu
181 / 23   173 / 94 Tin   166 / 23 Của
160 / 42 Me   148 / 112 Gian   144 / 100 Nhi
141 / 100 Cu   139 / 76 -   139 / 23 Yêu
 
Count Word   Count Word   Count Word
135 / 108 Ho   132 / 63 Lu   131 / 103 Sinh
130 / 77 Cha   128 / 100 Qu   123 / 89 X
121 / 82 Linh   116 / 90 Vi   112 / 53 Au
107 / 83 Mang   105 / 82 Chi   97 / 77 Do
97 / 21 Sự   93 / 72 Theo   91 / 70 Su
89 / 73 Ki   88 / 22   88 / 66 Ai
85 / 16 Thánh   84 / 60 Hy   82 / 22 Với
80 / 17 Tình   79 / 42 Tha   77 / 14 Tử
72 / 23 Cua   72 / 22 Một   67 / 46 Ngh
66 / 18 Ngài   65 / 23 Va   65 / 20 Tới
 
Count Word   Count Word   Count Word
63 / 33 Hay   62 / 44 Tay   61 / 16
59 / 22 Ơi   56 / 49 Ti   54 / 20 Hãy
53 / 51 Di   53 / 48 To   52 / 21 Thương
51 / 37 Ngay   51 / 20 Cầu   51 / 43 Chay
49 / 17 Những   49 / 45 Cao   49 / 21 Maria
48 / 41 Quy   47 / 42 Xa   47 / 38 Sao
47 / 40 Tinh   47 / 37 Thanh   46 / 42 Bao
46 / 16 Voi   45 / 19 Nguyện   44 / 29 Ta
43 / 19 Gọi   43 / 20 Chua   43 / 19 Kêu
43 / 30 Gia   42 / 38 Quanh   40 / 38 Chung
 
Count Word   Count Word   Count Word
40 / 25 Goi   39 / 30 Nhau   39 / 17 Cau
38 / 14   37 / 13 Không   36 / 19
36 / 15 Cả   36 / 14 Để   36 / 30 Nghe
36 / 31 Hoa   35 / 30 Quan   35 / 20 Keu
35 / 12 Biết   35 / 29 Trao   35 / 17 Từ
34 / 16 Sống   34 / 21 Lời   33 / 29 Tuy
33 / 18 Đã   33 / 16 Được   33 / 17
33 / 16 Nguyen   32 / 31 Hu   32 / 27 Thu
32 / 24 Nhan   31 / 15 Người   31 / 8 Hien
31 / 13 Sẽ   30 / 23 Dấu   30 / 14 Co
 
Count Word   Count Word   Count Word
30 / 28 Em   29 / 14 Thể   28 / 16 Chúa
28 / 16 Trai   28 / 27 Lo   27 / 16
27 / 14 Tất   27 / 13 Mình   27 / 22 Anh
27 / 14 Thiên   27 / 13 Trên   27 / 22 Loi
27 / 24 Thay   26 / 24 Danh   26 / 14 Bởi
25 / 12 Nhỏ   25 / 23 Ơn   25 / 22 Than
25 / 21 Men   25 / 15 Se   25 / 22 Canh
24 / 12 Mot   24 / 20 On   24 / 16 La
24 / 14 Thế   24 / 13 Lòng   23 / 12 Rằng
23 / 15 Yeu   23 / 23 Cám   23 / 23 
 

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Bảy/2019

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]