Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1997 [O]
"Drahé deti! Aj dnes som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste sa obnovili prežívaním mojich posolstiev. Milé deti, nech sa vám modlitba stane životom a buďte príkladom pre druhých. Milé deti, želám si, aby ste sa stali nositeľmi pokoja a Božej radosti dnešnému nepokojnému svetu. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ja som s vami a žehnám vás svojím materinským pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "

25. september 1997 [O] (Mesačné)
25. november 1997 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou