Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. september 1996 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste svoje kríže a trápenia predkladali na môj úmysel. Milé deti, som vaša matka a chcem vám pomôcť vyprosovať si milosť od Boha. Milé deti, odovzdajte svoje utrpenie ako dar Bohu, aby sa pretvorilo na prekrásny kvet radosti. Preto sa, milé deti, modlite, aby ste pochopili, že utrpenie sa môže premeniť na radosť a kríž na cestu radosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. august 1996 [O] (Mesačné)
25. október 1996 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou