Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 1995 [O]
"Drahé deti! Aj dnes sa s vami radujem a prinášam vám malého Ježiša, aby vás požehnal. Pozývam vás, drahé deti, aby ste zjednotili svoj život s ním. Ježiš je Kráľ pokoja a len on vám môže dať pokoj, ktorý hľadáte. Ja som s vami a obetujem vás zvláštnym spôsobom Ježišovi, teraz, v tejto novej dobe, keď je potrebné rozhodnúť sa pre neho. Tento čas je časom milosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. november 1995 [O] (Mesačné)
25. január 1996 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou