filemtime() [function.filemtime.html]: stat failed for /data/medjugor/html/./data/default/temp/data-default-config.xml.php.dat.lck [mini-files.php, line 112]

Posolstvo, Medžugorie, 4. december 1986 - Panna Mária z Medžugorie - text.medjugorje.ws
Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 4. december 1986 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste svoje srdcia pripravili na tieto dni, keď vás Pán chce zvlášť očistiť od všetkých hriechov minulosti. Drahé deti, vy to nemôžete sami, preto som tu ja, aby som vám pomohla. Modlite sa, drahé deti! Iba tak budete môcť spoznať všetko zlo, ktoré je vo vás a odovzdať ho Pánovi, aby Pán celkom očistil vaše srdcia. Preto, drahé deti, modlite sa neustále a pripravujte svoje srdcia pokáním a pôstom! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

27. november 1986 [O] (Týždenné)
11. december 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou