Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 30. október 1986 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať, aby ste s vážnosťou prijali a uskutočňovali posolstvá, ktoré vám dávam. Drahé deti, kvôli vám som zostala tak dlho, aby som vám pomohla uskutočniť všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Preto, drahé deti, z lásky ku mne uskutočňujte všetky posolstvá, ktoré vám dávam! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

23. október 1986 [O] (Týždenné)
6. november 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou