Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 14. august 1986 [O]
"Drahé deti! Pozývam vás, aby vaša modlitba bola radostným stretnutím s Pánom. Nemôžem vás viesť, kým vy sami nepocítite radosť v modlitbe. Chcem vás viesť zo dňa na deň, stále viac v modlitbe, ale nechcem vás nútiť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

7. august 1986 [O] (Týždenné)
21. august 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou