Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 17. júl 1986 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste porozmýšľali, prečo som tak dlho s vami. Som prostredníčkou medzi vami a Bohom. Preto, drahé deti, chcem vás pozvať, aby ste z lásky stále prežívali všetko to, čo Boh od vás žiada. A preto, drahé deti, vo svojej pokore prežívajte všetky posolstvá, ktoré vám dávam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

10. júl 1986 [O] (Týždenné)
24. júl 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou