Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 10. júl 1986 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam k svätosti. Bez svätosti nemôžete žiť. Preto s láskou zvíťazíte nad každým hriechom a láskou premôžete všetky ťažkosti, ktoré vás postihnú. Drahé deti, prosím vás, živte v sebe lásku! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

3. júl 1986 [O] (Týždenné)
17. júl 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou