Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 26. jún 1986 [O]
"Drahé deti! Boh mi dovolí, aby som s ním vytvorila túto oázu pokoja. Chcem vás pozvať, aby ste ju ochraňovali a aby bola stále čistá. Sú aj takí, ktorí svojou nedbanlivosťou ničia pokoj a modlitbu. Pozývam vás, aby ste vydávali svedectvo a aby ste svojím životom pomohli uchovať pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

19. jún 1986 [O] (Týždenné)
3. júl 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou