Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 8. máj 1986 [O]
"Drahé deti! Vy ste zodpovední za posolstvá. Tu je prameň milosti a vy ste, drahé deti, nádoby, ktoré prenášajú dary. Preto vás drahé det, pozývam, aby ste svoju prácu vykonávali zodpovedne. Každý bude zodpovedať podľa svojej miery. Drahé deti, pozývam vás, aby ste dary odovzdávali s láskou iným, a nie aby ste si ich nechávali pre seba. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

1. máj 1986 [O] (Týždenné)
15. máj 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou