Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 27. február 1986 [O]
"Drahé deti! V pokore prežívajte posolstvá, ktoré vám dávam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

20. február 1986 [O] (Týždenné)
6. marec 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou