Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 6. február 1986 [O]
"Drahé deti! Táto farnosť, ktorú som si vybrala, je zvláštna a líši sa od ostatných. A ja dávam veľké milosti všetkým, ktorí sa modlia srdcom. Drahé deti, posolstvá dávam najprv obyvateľom farnosti a potom všetkým ostatným. Vy musíte najskôr prijať posolstvá a potom ostatní. Vy budete zodpovedať mne a môjmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

30. január 1986 [O] (Týždenné)
13. február 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou