Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. január 1986 [O]
"Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa úplne rozhodli pre Boha. Prosím vás, drahé deti, odovzdajte sa úplne a potom budete môcť prežívať všetko, čo vám hovorím. Nepadne vám ťažko úplne sa odovzdať Bohu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

26. december 1985 [O] (Týždenné)
9. január 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou