Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 26. december 1985 [O]
"Drahé deti! Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí ste počúvali moje posolstvá a ktorí v deň Božieho narodenia žili podľa mojich slov. Chcem vás odteraz očistených od hriechu naďalej viesť v láske. Odovzdajte mi svoje srdcia! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

19. december 1985 [O] (Týždenné)
2. január 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou