Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 19. december 1985 [O]
"Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať k láske k blížnemu. Ak milujete blížneho, viac pocítite Ježiša, zvlášť na Vianoce. Boh vás obdaruje veľkými darmi, ak sa mu odovzdáte. Chcem zvláštym spôsobom na Vianoce dať matkám svoje osobitné materinské požehnanie a všetkým ostatným udelí Ježiš svoje požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

12. december 1985 [O] (Týždenné)
26. december 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou