Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 14. november 1985 [O]
"Drahé deti! Ja, vaša Matka, vás milujem a chcem vás povzbudiť k modlitbe. Drahé deti, ja som neúnavná a volám vás i vtedy, keď ste od môjho srdca ďaleko. Som Matka, a preto aj keď pociťujem veľkú bolesť za každým, ktorý zblúdi, ľahko odpúšťam a teším sa každému dieťaťu, ktoré sa mi obráti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

7. november 1985 [O] (Týždenné)
21. november 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou