Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 10. október 1985 [O]
"Drahé deti! Chcem vás aj dnes pozvať, aby ste prežívali posolstvá vo farnosti. Zvlášť chcem pozvať mladých tejto farnosti, ktorá je mi milá. Drahé deti, ak uskutočňujte posolstvá, vytvárate semeno svätosti. Všetkých si vás prajem ako Matka pozvať ku svätosti, aby ste ju mohli dávať aj druhým. Ste zrkadlom pre iných! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

3. október 1985 [O] (Týždenné)
17. október 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou