Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 3. október 1985 [O]
"Drahé deti! Chcem vám povedať, aby ste ďakovali Bohu za všetky milosti, ktoré vám Boh dal. Ďakujte Pánovi za všetky plody a oslavujte ho! Drahé deti, naučte sa ďakovať za malé veci, potom budete môcť ďakovať aj za veľké. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

26. september 1985 [O] (Týždenné)
10. október 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou