Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 5. september 1985 [O]
"Drahé deti! Dnes vám ďakujem za všetky modlitby! Modlite sa i naďalej stále viac, potom sa bude musieť satan vzdialiť z tohto miesta. Drahé deti, satanov plán stroskotal. Modlite sa, aby sa uskutočnilo to, čo Boh plánuje s touto farnosťou. Ďakujem zvlášť mladým za obety, ktoré priniesli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

29. august 1985 [O] (Týždenné)
12. september 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou