Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 29. august 1985 [O]
"Drahé deti! Pozývam vás na modlitbu! Zvlášť teraz, keď satan chce využiť plody vašich viníc. Modlite sa, aby sa satanovi nepodaril jeho plán. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

22. august 1985 [O] (Týždenné)
5. september 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou