Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 1985 [O]
"Drahé deti! Chcem vás viesť, ale vy nechcete poslúchať moje posolstvá. Dnes vás pozývam, aby ste poslúchali posolstvá a potom budete môcť prežívať všetko, čo mi zveril Boh, aby som vám odovzdala. Otvorte sa Bohu a Boh bude pôsobiť skrze vás a dá vám všetko, čo potrebujete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

18. júl 1985 [O] (Týždenné)
1. august 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou