Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 11. apríl 1985 [O]
"Drahé deti! Dnes chcem povedať všetkým vo farnosti, aby ste sa zvláštnym spôsobom modlili za osvietenie k Duchu Svätému. Odo dneška chce Boh osobitným spôsobom skúšať farnosť, aby ju mohol upevniť vo viere. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

5. apríl 1985 [O] (Týždenné)
18. apríl 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou