Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 24. marec 1985 [O] - Vigília sviatku Zvestovania Pána
"Dnes vás všetkých chcem pozvať na spoveď, hoci ste sa spovedali pred niekoľkými dňami. Želám si, aby ste môj sviatok všetci prežívali vo svojom vnútri. A nemôžete to zažiť, ak sa celkom neodovzdáte Bohu. Preto vás všetkých pozývam na zmierenie s Bohom. "

21. marec 1985 [O] (Týždenné)
28. marec 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou