Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 21. marec 1985 [O]
"Drahé deti! Chcem vám odovzdávať posolstvá, a preto vás dnes pozývam, aby ste prijali a prežívali moje posolstvá. Drahé deti, milujem vás a zvlášť som si vybrala túto farnosť, ktorá mi je milšia ako ostatné, kde som rada pobudla, keď ma Všemohúci poslal. Preto vás pozývam - prijmite ma, drahé deti, aby aj vám bolo dobre. Poslúchajte moje posolstvá! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

14. marec 1985 [O] (Týždenné)
24. marec 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou