Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 14. marec 1985 [O]
"Drahé deti! Všetci ste vo svojom živote skúsili svetlo i tmu. Boh dáva každému človeku spoznať dobro i zlo. Ja vás pozývam ku svetlu, ktoré potrebujete prinášať všetkým ľuďom, čo sú vo tme. Deň čo deň prichádzajú do vašich domov ľudia, čo sú vo tme. Dajte im, drahé deti, svetlo! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

7. marec 1985 [O] (Týždenné)
21. marec 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou