Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 14. február 1985 [O]
"Drahé deti! Dnes je deň, keď dávam posolstvá pre farnosť. Ale nie celá farnosť prijíma posolstvá a žije podľa nich. Som smutná a chcem, aby ste ma, drahé deti, počúvali a prežívali moje posolstvá. Každá rodina nech sa modlí rodinnú modlitbu a číta Bibliu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

7. február 1985 [O] (Týždenné)
21. február 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou