Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 31. január 1985 [O]
"Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, aby ste svoje srdcia otvorili Bohu ako kvety na jar, ktoré tak veľmi túžia za slnkom. Som vaša Matka a stále si želám, aby ste boli bližšie k Otcovi a aby on stále dával vašim srdciam bohaté dary. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

24. január 1985 [O] (Týždenné)
7. február 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou