Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 24. január 1985 [O]
"Drahé deti! V týchto dňoch ste pocítili Božiu blaženosť prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorá sa konala v tejto farnosti. Satan chce pôsobiť ešte silnejšie, aby každému z vás odobral radosť. Modlitbou ho môžete celkom odzbrojiť a zabezpečiť si šťastie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

17. január 1985 [O] (Týždenné)
31. január 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou