Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 3. január 1985 [O]
"Drahé deti! V týchto dňoch vám dal Pán veľké milosti. V tento týždeň sa máte poďakovať za všetky milosti, ktoré vám Boh udelil. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

27. december 1984 [O] (Týždenné)
10. január 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou