Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 27. december 1984 [O]
"Drahé deti! V tieto Vianoce chcel satan zvláštnym spôsobom prekaziť Božie plány. Vy ste, drahé deti, aj v samotný deň Vianoc spoznali satana. Boh však zvíťazí vo všetkých vašich srdciach. Nech sú vaše srdcia i naďalej radostné. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

21. december 1984 [O] (Týždenné)
3. január 1985 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou