Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 20. december 1984 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste urobili niečo konkrétne pre Ježiša Krista. Želám si, aby každá rodina farnosti priniesla na znak odovzdanosti Ježišovi, po jednom kvete do dňa radosti. Prajem si, aby každý člen rodiny položil k jasliam po jednom kvete, aby Ježiš mohol prísť a vidieť vašu oddanosť k nemu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

13. december 1984 [O] (Týždenné)
21. december 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou