Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 13. december 1984 [O]
"Drahé deti! Viete, že sa blíži čas radosti, ale bez lásky nič nedosiahnete. Preto najskôr začnite milovať vlastnú rodinu, všetkých vo farnosti a potom budete môcť prijať a milovať všetkých, ktorí sem prichádzajú. Nech je pre vás tento týždeň týždňom, keď sa naučíte milovať. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

6. december 1984 [O] (Týždenné)
20. december 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou