Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 29. november 1984 [O]
"Drahé deti! Nie, vy neviete milovať a neviete s láskou počúvať slová, ktoré vám dávam. Uvedomte si, moji milovaní, že som vaša Matka, a že som prišla na zem preto, aby som vás naučila z lásky poslúchať, z lásky sa modliť, a nie z prinútenia, že nesiete kríž. V kríži je Boh prostredníctvom každého človeka oslávený. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

22. november 1984 [O] (Týždenné)
6. december 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou