Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 8. november 1984 [O]
"Drahé deti! Neuvedomujete si posolstvá, ktoré vám Boh prostredníctvom mňa posiela. Dáva vám veľké milosti, ale vy ich nechápete. Modlite sa k Duchu Svätému za osvietenie! Keby ste vedeli, aké veľké milosti vám Boh dáva, modlili by ste sa bez prestania. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

1. november 1984 [O] (Týždenné)
15. november 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou