Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 18. október 1984 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste vo svojich domoch každý deň čítali Bibliu. Má byť na viditeľnom mieste, aby vás stále podnecovala do čítania a modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

11. október 1984 [O] (Týždenné)
25. október 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou