Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 11. október 1984 [O]
"Drahé deti! Ďakujem vám, že všetku svoju námahu odovzdávate Bohu aj teraz, keď vás skúša prostredníctvom plodov, ktoré zbierate. Vedzte, drahé deti, že vás miluje, a preto vás skúša. Odovzdajte všetky ťažkosti Bohu a nestarajte sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

8. október 1984 [O] (Týždenné)
18. október 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou