Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 4. október 1984 [O]
"Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že ma často potešujete svojimi modlitbami, avšak vo farnosti je aj dosť takých, ktorí sa nemodlia, a moje srdce je smutné. Preto sa modlite, aby som mohla predniesť všetky vaše modlitby a obety Pánovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

27. september 1984 [O] (Týždenné)
8. október 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou