Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 27. september 1984 [O]
"Drahé deti! Svojimi modlitbami ste mi pomohli, aby sa uskutočnili moje plány. Modlite sa i ďalej, aby sa tieto plány uskutočnili v plnosti. Prosím rodiny farnosti, aby sa v rodinách modlili ruženec. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

20. september 1984 [O] (Týždenné)
4. október 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou