Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 20. september 1984 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa začali postiť zo srdca. Veľa ľudí sa postí, ale len preto, že sa všetci postia. Stalo sa to zvykom, ktorý by nikto nechcel prerušiť. Prosím farnosť, aby sa postila z vďačnosti, že Boh mi dovolil, aby som zostala dlhšie v tejto farnosti. Drahé deti, postite a modlite sa srdcom! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

13. september 1984 [O] (Týždenné)
27. september 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou