Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 30. august 1984 [O]
"Drahé deti! Aj kríž bol v Božom pláne, keď ste ho postavili. Zvlášť v týchto dňoch choďte na vrch a modlite sa pred krížom! Potrebujem vaše modlitby. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

23. august 1984 [O] (Týždenné)
6. september 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou