Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 23. august 1984 [O]
"Modlite sa, modlite sa! "
- vizionárka Mária povedala, že Matka Božia vyzvala ľudí, predovšetkým mladých, aby dbali na väčší poriadok počas svätej omše.

16. august 1984 [O] (Týždenné)
30. august 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou