Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. august 1984 [O]
"Drahé deti! Dnes mám radosť a ďakujem vám za vaše modlitby. Modlite sa v týchto dňoch ešte viac za obrátenie hriešnikov. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

26. júl 1984 [O] (Týždenné)
11. august 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou